Växa genom internationalisering

Växa genom internationalisering var titeln på en session under den nationella konferensen Samverkan för innovation den 4 maj 2017. Konferensen, som arrangerades av Regeringskansliet, Vinnova, Energimyndigheten och Formas, lockade drygt 400 personer från näringsliv, myndigheter och akademi. Under eftermiddagen arrangerade olika strategiska innovationsprogram parallella sessioner.

Växa genom internationalisering var Medtech4Healths bidrag. Det var ett dialogbaserat rundabordssamtal där alla deltagare var välkomna att bidra till erfarenhetsutbytet. Varje bord hade en dedicerad landsexpert som satte spelplanen samt en bordsvärd som såg till att alla kom till tals samt rapporterade in goda exempel. Dessa har vi sammanställt till en pdf.

Rapport från sessionen

Minnesanteckningarna från samtalen runt borden har samlats här så att fler kan ta del av dem: 4 maj internationalisering anteckningar version 2

Det finns också en text om bakgrunden till sessionen samt hur vi genomförde den. Den kan du läsa här.

Aktuella länder

Mer läsning

En del av landsexperterna har delat med sig av extra material, det kan vara de presentationer som de visade eller olika broschyrer – här nedan finns dessa samlade!

Danmark

Denmark on top
DK general presentation

Finland

Finland – your partner in innovation 2017 -170504 (1)
Finland – your partner in Innovation 2017 -final I

Kanada

Kanada InnovationBrochureContent
Kanada STI-Print-Science_Technology_and_Innovation-EN

Schweiz

Swiss MedTech Market, final

Nederländerna

NederländernaLimburg Stockholm
NederländernaMA 2017 Stockholm Engels
NederländernaOost Stockholm
Netherlands Life Sciences Stockholm kopie 3