Analytic Imaging Diagnostics Arena, AIDA

AIDA är en nationell arena för forskning och innovation kring artificiell intelligens, AI, för medicinsk bildanalys. Basen är i Linköping men arenan är nationell. Här möts akademi, sjukvård och industri för att omsätta tekniska framsteg inom AI-teknik till patientnytta i form av kliniskt användbara verktyg. Information om AIDA:s olika insatser nås via menyn till höger.

Erbjudanden om finansiering

Det finns flera olika möjligheter att få stöd till insatser inom AIDA:s område, både i form av finansiering och unikt goda förutsättningar att utveckla metoder och kunskaper. Dels tar AIDA nu emot nya förslag av de typer som redan är igång inom AIDA. Det gäller innovationsprojekt upp till två år, läs mer här: Ansök om innovationsprojekt. Det gäller också kliniska fellowships, dvs korta eller längre individuella insatser ofta utspridd över tid, mer information hittar du här: Ansök om kliniskt fellowship. Dessutom finns kompetensutveckling även för yrkesverksamma på tekniksidan: Ansök om tekniska fellowships.

AIDA har också startat en ny projektform som fokuserar på klinisk utvärdering av AI. Idén är att hjälpa svenska vårdgivare att få kontakt med AI-leverantörer för att utvärdera kommersiellt tillgängliga lösningar inom bilddiagnostik. Läs mer här: Ansök om klinisk utvärdering.

Deadline för ansökningar våren 2020

Innovationsprojekt 4/5

Kliniskt och tekniskt fellowship 14/2 samt 4/5

Klinisk utvärdering 14/2 samt 4/5

Nätverkspartner

AIDA inkluderar möjligheten för organisationer att ansluta sig och ta del av gemenskapen och resurserna inom AIDA, utan att vara med i ett formellt AIDA-projekt. Läs mer här: AIDA Nätverkspartner

AI-kurs för radiologer och patologer

AIDA anordnar regelbundet en uppskattad AI-kurs för bilddiagnostiker. Nästa kurstillfälle blir någon gång under 2020 men exakt när är inte bestämt. Det går ändå bra att anmäla intresse redan nu. Läs mer här: AIDA AI-kurs.

Gäst på AIDA-dagar

AIDA anordnar träffar för anslutna parter på CMIV i Linköping där AI inom bildmedicin dryftas, med inbjudna talare och workshops. Du som vill få en bild av vad en AIDA-koppling skulle ge dig och din organisation är välkommen som gäst på en AIDA-träff. Kontakta aida-info@medtech4health.se för att få veta mer.

Datum för vårens AIDA-dagar är 29-30 januari, 4-5 mars, 1-2 april, 13-14 maj (AI showcase).

Senaste nytt om AIDA

Premiär för AIDAs Showcase-event

25 september 2019|0 Comments

Med anledning av AIDAs nya projektform ”klinisk utvärdering” anordnas i början av oktober ett showcase-event. Projektformen fokuserar på att hjälpa svenska vårdgivare att få kontakt med AI-leverantörer för att utvärdera kommersiellt tillgängliga lösningar inom bilddiagnostik. [...]

AIDA utökas till dubbla storleken

29 juni 2018|0 Comments

AIDA har under sitt första år mycket framgångsrikt byggt upp verksamheten, inte minst tack vare ett stort engagemang från forskargrupper och vårdgivare runt om i landet. Baserat på det stora intresset för ytterligare AIDA-projekt och [...]

AIDA anordnar GDPR-seminarium

10 januari 2018|0 Comments

GDPR – General data protection regulation Den 25 maj träder EUs nya dataskyddslag, som reglerar all form av personuppgiftshantering, i kraft. Detta kommer att innebära stora förändringar för såväl akademi som företag och frågorna är många. Vi [...]

Dags att ansöka om AIDA-projekt

18 september 2017|0 Comments

AIDA är en nationell arena för forskning och innovation kring artificiell intelligens, AI, för medicinsk bildanalys. Basen är i Linköping men arenan är nationell. Här ska akademi, sjukvård och industri mötas för att omsätta tekniska [...]

Möjlighet att ansöka om AIDA-projekt

24 maj 2017|0 Comments

AIDA är en nationell kraftsamling kring artificiell intelligens (AI) inom bildmedicin, för forskning och innovation med tät koppling till vårdens vardag. Det kommer att vara möjligt att söka medel för projekt med AI-teknik inom bilddiagnostik. Det kan vara av två typer, antingen forskning/innovation (FoI) eller kliniska fellowships. Mer information om detta kommer före midsommar.

IN ENGLISH

AIDA MENY

KONTAKT

Claes Lundström
Claes LundströmArenaledare

MER INFORMATION

AIDA har sin fysiska bas på Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering, CMIV, vid Linköpings universitet.CMIV har mångårig erfarenhet av att jobba med teknikutmaningar inom bildmedicin och att föra dess in i klinisk verksamhet. CMIV är också internationellt erkänt för sin kliniknära och tvärvetenskapliga spetsforskning inom bild- och funktionsmedicin, med verksamhet inom avbildning, bildanalys och visualisering. Du kan läsa mer om AIDA och CMIV på liu.se/forskning/aida