AIDA 2018-10-31T10:17:11+00:00

Analytic Imaging Diagnostics Arena, AIDA

AIDA är en nationell arena för forskning och innovation kring artificiell intelligens, AI, för medicinsk bildanalys. Basen är i Linköping men arenan är nationell. Här ska akademi, sjukvård och industri mötas för att omsätta tekniska framsteg inom AI-teknik till patientnytta i form av kliniskt användbara verktyg. Information om AIDA:s olika insatser nås via menyn till höger.

Nya erbjudanden till finansiering

Nu finns flera olika möjligheter att få stöd till insatser inom AIDA:s område, både i form av finansiering och unikt goda förutsättningar att utveckla metoder och kunskaper. Dels tar AIDA nu emot nya förslag av de typer som redan är igång inom AIDA. Det gäller innovationsprojekt upp till två år, läs mer här: Ansök om innovationsprojekt. Det gäller också kliniska fellowships, dvs korta eller längre individuella insatser ofta utspridd över tid, mer information hittar du här: Ansök om kliniskt fellowship.

Dessutom har två nya initiativ startats. Nu finns kompetensutveckling även för yrkesverksamma på tekniksidan: Ansök om tekniska fellowships. Därtill en specialsatsning på utveckling i sena prototypfaser riktad mot klinisk helhetsupplevelse: Ansök om på-plats-utveckling.

I samtliga fall gäller att flera ansökningstillfällen planeras, och att nästa deadline för ansökningar är 23/11 2018.

Nätverkspartner

AIDA inkluderar möjligheten för organisationer att ansluta sig och ta del av gemenskapen och resurserna inom AIDA, utan att vara med i ett formellt AIDA-projekt. Läs mer här: AIDA Nätverkspartner

AI-kurs för radiologer och patologer

AIDA anordnar en AI-kurs för bilddiagnostiker 20-22 mars 2019. Detta är den fjärde upplagan av kursen som varit mycket uppskattad. Läs mer här: AIDA AI-kurs

Gäst på AIDA-dagar

AIDA anordnar träffar för anslutna parter på CMIV i Linköping där AI inom bildmedicin dryftas, med inbjudna talare och workshops. Du som vill få en bild av vad en AIDA-koppling skulle ge dig och din organisation är välkommen som gäst på en AIDA-träff. Kontakta Arenakoordinator Caroline Bivik Stadler på caroline.bivik.stadler@liu.se för att få veta mer.

Datum för AIDA-dagar under hösten 2018: 13-14 september, 10-11 oktober, 8-9 november, och 11-12 december.

Senaste nytt om AIDA

AIDA utökas till dubbla storleken

29 juni 2018|0 Comments

AIDA har under sitt första år mycket framgångsrikt byggt upp verksamheten, inte minst tack vare ett stort engagemang från forskargrupper och vårdgivare runt om i landet. Baserat på det stora intresset för ytterligare AIDA-projekt och [...]

Viktiga diskussioner på AIDAs GDPR-seminarium

7 februari 2018|0 Comments

    AIDA anordnade 30/1 ett öppet seminarium för att diskutera hur medicinsk AI-forskning påverkas av nya dataskyddslagen GDPR som träder i kraft i maj. I den fullsatta Wrannesalen på CMIV i Linköping fick de [...]

Två nya Clinical fellows anslutna till AIDA

6 februari 2018|0 Comments

Två nya Clinical Fellows har anslutits till AIDA  efter den senaste ansökningsomgången. Det finns nu sammanlagt fyra fellows. Collaboration on Simultaneous landmark detection and organ segmentation in medical images using multi-task deep neural network Bryan [...]

AIDAs tredje ansökningsomgång avslutad

6 februari 2018|0 Comments

Tre nya projekt antogs i den sista ansökningsomgången från AIDA under 2017. Arbetet för de sammanlagt nio projekten är i full gång och varje månad arrangeras AIDA-dagar på CMIV där deltagarna får möjlighet att nätverka [...]

AIDA anordnar GDPR-seminarium

10 januari 2018|0 Comments

GDPR – General data protection regulation Den 25 maj träder EUs nya dataskyddslag, som reglerar all form av personuppgiftshantering, i kraft. Detta kommer att innebära stora förändringar för såväl akademi som företag och frågorna är många. Vi [...]

Fullsatt kick-off för AIDA – vår nationella arena för AI inom bildanalys

23 november 2017|0 Comments

Alla pratar om AI - men hur ska det göra skillnad för vården? AIDA är en nationell satsning på AI inom bildanalys som förhoppningsvis kan få in ett par användningsområden i klinik.

Tre projekt beviljade i AIDAs andra ansökningsomgång

21 november 2017|0 Comments

I andra ansökningsomgången beviljade AIDAs styrgrupp medel till tre nya projekt. Två av projekten är inom patologi och ett inom radiologi. Den tredje och sista omgången har deadline 22 december 2017. Decision Support for Classification [...]

AIDA beviljar medel till Clinical fellowships

28 september 2017|0 Comments

I första ansökningsomgången har AIDAs styrgrupp beviljat medel till två clinical felloships. Under projekttiden kommer forskarna att regelbundet vistas i Linköping för att ta del av AIDAs infrastruktur. Image- and AI-based cytological cancer screening Eva [...]

AIDA beviljar medel till AI-projekt

28 september 2017|0 Comments

I den första ansökningsomgången har AIDAs styrgrupp beviljat medel till tre projekt. Projekten kommer att samlas i Linköping under en vecka i månaden för att ta del av AIDAs infrastruktur och att lära av varandra. [...]

Dags att ansöka om AIDA-projekt

18 september 2017|0 Comments

AIDA är en nationell arena för forskning och innovation kring artificiell intelligens, AI, för medicinsk bildanalys. Basen är i Linköping men arenan är nationell. Här ska akademi, sjukvård och industri mötas för att omsätta tekniska [...]

Möjlighet att ansöka om AIDA-projekt

24 maj 2017|0 Comments

AIDA är en nationell kraftsamling kring artificiell intelligens (AI) inom bildmedicin, för forskning och innovation med tät koppling till vårdens vardag. Det kommer att vara möjligt att söka medel för projekt med AI-teknik inom bilddiagnostik. Det kan vara av två typer, antingen forskning/innovation (FoI) eller kliniska fellowships. Mer information om detta kommer före midsommar.

Mångmiljonstöd till projekten AIDA och Innovationsmotorer – rapport från Samverkan för Innovation

5 maj 2017|0 Comments

Under konferensen "Samverkan för Innovation" 4 maj 2017 pratade Mikael Damberg bland annat om de 700 miljoner som regeringen skjutit till i extrasatsning. 32 av dessa är antingen beviljade eller allokerade för kommande år för två projekt inom Medtech4Health.

AIDA MENY

KONTAKT

Claes Lundström
Claes LundströmArenaledare

MER INFORMATION

AIDA har sin fysiska bas på Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering, CMIV, vid Linköpings universitet.CMIV har mångårig erfarenhet av att jobba med teknikutmaningar inom bildmedicin och att föra dess in i klinisk verksamhet. CMIV är också internationellt erkänt för sin kliniknära och tvärvetenskapliga spetsforskning inom bild- och funktionsmedicin, med verksamhet inom avbildning, bildanalys och visualisering. Du kan läsa mer om AIDA och CMIV på liu.se/forskning/aida