AIDA2018-12-21T14:32:43+00:00

Analytic Imaging Diagnostics Arena, AIDA

AIDA är en nationell arena för forskning och innovation kring artificiell intelligens, AI, för medicinsk bildanalys. Basen är i Linköping men arenan är nationell. Här ska akademi, sjukvård och industri mötas för att omsätta tekniska framsteg inom AI-teknik till patientnytta i form av kliniskt användbara verktyg. Information om AIDA:s olika insatser nås via menyn till höger.

Nya erbjudanden till finansiering

Nu finns flera olika möjligheter att få stöd till insatser inom AIDA:s område, både i form av finansiering och unikt goda förutsättningar att utveckla metoder och kunskaper. Dels tar AIDA nu emot nya förslag av de typer som redan är igång inom AIDA. Det gäller innovationsprojekt upp till två år, läs mer här: Ansök om innovationsprojekt. Det gäller också kliniska fellowships, dvs korta eller längre individuella insatser ofta utspridd över tid, mer information hittar du här: Ansök om kliniskt fellowship.

Dessutom har två nya initiativ startats. Nu finns kompetensutveckling även för yrkesverksamma på tekniksidan: Ansök om tekniska fellowships. Därtill en specialsatsning på utveckling i sena prototypfaser riktad mot klinisk helhetsupplevelse: Ansök om på-plats-utveckling.

Nästa deadline för tekniska fellowships och på-plats-utveckling är 31 januari. För innovationsprojekt och kliniska fellowships är sista ansökningsdag i denna omgång 28 mars.

Nätverkspartner

AIDA inkluderar möjligheten för organisationer att ansluta sig och ta del av gemenskapen och resurserna inom AIDA, utan att vara med i ett formellt AIDA-projekt. Läs mer här: AIDA Nätverkspartner

AI-kurs för radiologer och patologer

AIDA anordnar en AI-kurs för bilddiagnostiker 20-22 mars 2019. Detta är den fjärde upplagan av kursen som varit mycket uppskattad. Läs mer här: AIDA AI-kurs

Gäst på AIDA-dagar

AIDA anordnar träffar för anslutna parter på CMIV i Linköping där AI inom bildmedicin dryftas, med inbjudna talare och workshops. Du som vill få en bild av vad en AIDA-koppling skulle ge dig och din organisation är välkommen som gäst på en AIDA-träff. Kontakta Arenakoordinator Caroline Bivik Stadler på caroline.bivik.stadler@liu.se för att få veta mer.

Datum för AIDA-dagar under våren 2019: 29-30 januari, 5-6 mars, 9-10 april, 22-23 maj.

Senaste nytt om AIDA

Möjlighet att ansöka om AIDA-projekt

24 maj 2017|0 Comments

AIDA är en nationell kraftsamling kring artificiell intelligens (AI) inom bildmedicin, för forskning och innovation med tät koppling till vårdens vardag. Det kommer att vara möjligt att söka medel för projekt med AI-teknik inom bilddiagnostik. Det kan vara av två typer, antingen forskning/innovation (FoI) eller kliniska fellowships. Mer information om detta kommer före midsommar.

AIDA MENY

KONTAKT

Claes Lundström
Claes LundströmArenaledare

MER INFORMATION

AIDA har sin fysiska bas på Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering, CMIV, vid Linköpings universitet.CMIV har mångårig erfarenhet av att jobba med teknikutmaningar inom bildmedicin och att föra dess in i klinisk verksamhet. CMIV är också internationellt erkänt för sin kliniknära och tvärvetenskapliga spetsforskning inom bild- och funktionsmedicin, med verksamhet inom avbildning, bildanalys och visualisering. Du kan läsa mer om AIDA och CMIV på liu.se/forskning/aida