Analytic Imaging Diagnostics Arena, AIDA

AIDA är en nationell arena för forskning och innovation kring artificiell intelligens, AI, för medicinsk bildanalys. Basen är i Linköping men arenan är nationell. Här möts akademi, sjukvård och industri för att omsätta tekniska framsteg inom AI-teknik till patientnytta i form av kliniskt användbara verktyg. Information om AIDA:s olika insatser nås via menyn till höger.

Erbjudanden om finansiering

Det finns flera olika möjligheter att få stöd till insatser inom AIDA:s område, både i form av finansiering och unikt goda förutsättningar att utveckla metoder och kunskaper. Dels tar AIDA nu emot nya förslag av de typer som redan är igång inom AIDA. Det gäller innovationsprojekt upp till två år, läs mer här: Ansök om innovationsprojekt. Det gäller också kliniska fellowships, dvs korta eller längre individuella insatser ofta utspridd över tid, mer information hittar du här: Ansök om kliniskt fellowship. Dessutom finns kompetensutveckling även för yrkesverksamma på tekniksidan: Ansök om tekniska fellowships.

AIDA har också startat en ny projektform som fokuserar på klinisk utvärdering av AI. Idén är att hjälpa svenska vårdgivare att få kontakt med AI-leverantörer för att utvärdera kommersiellt tillgängliga lösningar inom bilddiagnostik. Läs mer här: Ansök om klinisk utvärdering.

Ansökningsdatum hösten 2020

Klinisk utvärdering 23/11

Ytterligare ansökningsdatum kommer att bestämmas inom kort.

Nätverkspartner

AIDA inkluderar möjligheten för organisationer att ansluta sig och ta del av gemenskapen och resurserna inom AIDA, utan att vara med i ett formellt AIDA-projekt. Läs mer här: AIDA Nätverkspartner

AI-kurs för radiologer och patologer

AIDA anordnar regelbunde AI-kurser för bilddiagnostiker. Nästa tillfälle för grundkursen kommer att vara 14-16 oktober. Läs mer här: AIDA AI-kurs

En nyhet är att det också kommer att finnas en fortsättningskurs med fokus på praktisk träning av deep learning modeller. Kursen kommer att starta 25/3 2021 med en heldag i Linköping. Det kommer sedan att vara ett antal webinars och ett fördjupningsarbete innan kursdeltgarna strålar samman i Linköping igen 2/6. Läs mer här: Fördjupningskurs

Gäst på AIDA-dagar

AIDA anordnar träffar för anslutna parter på CMIV i Linköping där AI inom bildmedicin dryftas, med inbjudna talare och workshops. Du som vill få en bild av vad en AIDA-koppling skulle ge dig och din organisation är välkommen som gäst på en AIDA-träff. Kontakta aida-info@medtech4health.se för att få veta mer.

Datum för höstens AIDA-dagar är 22-23 september, 21-22 oktober samt 18-19 november.

Senaste nytt om AIDA

Premiär för AIDAs Showcase-event

25 september 2019|0 Comments

Med anledning av AIDAs nya projektform ”klinisk utvärdering” anordnas i början av oktober ett showcase-event. Projektformen fokuserar på att hjälpa svenska vårdgivare att få kontakt med AI-leverantörer för att utvärdera kommersiellt tillgängliga lösningar inom bilddiagnostik. [...]

AIDA utökas till dubbla storleken

29 juni 2018|0 Comments

AIDA har under sitt första år mycket framgångsrikt byggt upp verksamheten, inte minst tack vare ett stort engagemang från forskargrupper och vårdgivare runt om i landet. Baserat på det stora intresset för ytterligare AIDA-projekt och [...]