Ansök om Klinisk utvärdering

Vill du testa om en AI-produkt håller vad den lovar för era kliniska behov? Då är du varmt välkommen att ansöka om finansiering från AIDA för en Klinisk utvärdering.

Det kan vara svårt för vårdgivare att få koll på om de AI-lösningar som finns på marknaden kan göra verklig skillnad i det egna arbetsflödet. AIDAs projektform Klinisk utvärdering riktar in sig på att hjälpa vårdgivare förbi denna tröskel. Erbjudandet innefattar upp till 50% finansiering av kostnader och tillgång till en unik ”arena” med kunskapsutbyten och en teknikplattform.

Fullständiga förutsättningar för ansökningar finns i följande dokument: AIDA call for clinical evaluation. Nedan följer en sammanfattning:

  • Projektet ska utvärdera en kommersiellt tillgänglig AI-lösning inom bilddiagnostik
  • Förväntad projektstorlek är 100 – 300 kSEK (exkl insats från leverantör)
  • Maximal bidragsnivå från AIDA är 50% av projektkostnaden (bidrag går ej till leverantör)
  • Projektstart senast tre månader efter ansökningsdeadline, projektslut senast 31/12 2021
  • Krav på viss fysisk närvaro på mötesplatsen (CMIV, Linköping), framför allt vid AIDA:s workshop-serie
  • Närmaste anöknings-deadline är 23/11.
  • Ansökan om innovationsprojekt kan kombineras med Kliniska fellowship

Ansökningar enligt mallen Template AIDA clinical evaluation project proposal skickas till Arenaledare Claes Lundström (aida-director@medtech4health.se). Det rekommenderas starkt att skicka ett utkast i god tid innan deadline för att möjliggöra dialog om utformningen.

Showcase-event

För att det ska bli lättare att få översikt över tillgängliga lösningar ordnar AIDA showcase-event, där vårdgivare får träffa ett antal leverantörer och prova på deras produkter. Det första hölls i oktober 2019 och det går att läsa om eventet här, Premiär för AIDAs Showcase-event.

Nästa Showcase-event kommer att hållas i Linköping under hösten 2020. Information om anmälan och program kommer lite längre fram. Följande företag kommer att visa sina produkter:

Cercare

Combinostics

Lunit

Qure.ai

Radiobotics

Riverain

KONTAKT

Claes Lundström
Claes LundströmArenaledare

AIDA MENY

MER INFORMATION

AIDA har sin fysiska bas på Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering, CMIV, vid Linköpings universitet.CMIV har mångårig erfarenhet av att jobba med teknikutmaningar inom bildmedicin och att föra dess in i klinisk verksamhet. CMIV är också internationellt erkänt för sin kliniknära och tvärvetenskapliga spetsforskning inom bild- och funktionsmedicin, med verksamhet inom avbildning, bildanalys och visualisering. Du kan läsa mer om AIDA och CMIV på liu.se/forskning/aida