AIDAs organisation

 

 

Parter

De AIDA-parter som har beviljats utvecklingsprojekt och kliniska fellowship listas på separat sida här: kliniska fellowshipsAIDA-projekt.

Arenamiljön byggs och drivs av AIDA:s kärnpartners: Center for Medical Image Science and Visualization (CMIV) vid Linköpings Universitet, Sectra AB, och Region Östergötland.

Arenaledning

Arenan drivs och utvecklas av följande ledningsgrupp.

 • Arenaledare Claes Lundström (LiU, Sectra)
 • Projektledare Caroline Bivik Stadler (LiU)
 • Teknisk chef Daniel Forsberg (Sectra)
 • Datadirektör Joel Hedlund (LiU)
 • Forskningsledare Jonas Unger (LiU)
 • Kommunikatör Marie Waltersson (LiU)
 • Ekonomiansvarig Catrin Nejdeby (LiU)

Högsta beslutande organ i AIDA är dess styrgrupp, tillsatt av Medtech4Healths ledningsgrupp. AIDA:s styrgrupp består av:

 • Jonas Sareld, Medtech4Health (ordförande)
 • Katrine Riklund, Umeå Universitet/Norrlands Universitetssjukhus
 • Örjan Smedby, Kungliga Tekniska Högskolan
 • Carolina Wählby, Uppsala Universitet
 • Carl Siversson, Spectronic Medical
 • Maria Bolin, Lead
 • Pontus von Bahr, Vinnova

AIDA har ett Kliniskt råd som prioriterar insatserna för den proaktiva insamlingen av träningsdata till AIDA:s Datahub:

 • Johan Henriksson, Ersta
 • Sofia Jarkman, Linköping
 • Michael Kercsik, Sahlgrenska
 • Mats Lidén, Örebro
 • Hillevi Pleijel, Kalmar
 • Mats Wolving, Linköping

Därtill har AIDA ett internationellt Advisory Board som övervakar AIDA:s processer och ger råd i strategiska frågor:

 • Keith Dreyer, Massachusetts General Hospital
 • Rasmus Larsen, Denmark Technical University
 • Josien Pluim, Technical University Eindhoven

Finansiering

Varje projekt- och kärnpartners verksamhet inom AIDA finansieras med ca 50% av Vinnova och kvarvarande kostnader motfinansierar respektive part med egna medel.

För att få veta mer om AIDA, kontakta Arenaledare Claes Lundström (aida-director@medtech4health.se).

Aktuella parter

Akademiska sjukhuset, Uppsala – Klinisk patologi

AMRA Medical AB

Folktandvården Stockholms län AB

Region Gävleborg – Division Diagnostik

Karolinska Institutet Huddinge

Karolinska Universitetssjukhuset – Bild och funktion

Karolinska Universitetssjukhuset – Klinisk cytologi, Solna

Kungliga Tekniska högskolan – Biomedical Engineering and Health systems

Linköping University – Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering

Lunds Universitet – Institutionen för kliniska vetenskaper

Lunds Universitet – Institutionen för translationell medicin

Lunds Universitet – Matematikcentrum

Medviso AB

Novamia AB

Qrtech AB

Region Örebro län

Sectra AB

Skånes universitetssjukhus – VO Bild och funktion

Spectronic Medical AB

Region Sörmland – Nyköpings lasarett

Uppsala Universitet – Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Uppsala Universitet – Institutionen för informationsteknologi, datalogi

Uppsala Universitet – Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Vironova AB

Västra Götalandsregionen – Ögonverksamheten

Region Östergötland – Diagnostikcentrum

KONTAKT

Claes Lundström
Claes LundströmArenaledare

AIDA MENY

MER INFORMATION

AIDA har sin fysiska bas på Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering, CMIV, vid Linköpings universitet.CMIV har mångårig erfarenhet av att jobba med teknikutmaningar inom bildmedicin och att föra dess in i klinisk verksamhet. CMIV är också internationellt erkänt för sin kliniknära och tvärvetenskapliga spetsforskning inom bild- och funktionsmedicin, med verksamhet inom avbildning, bildanalys och visualisering. Du kan läsa mer om AIDA och CMIV på liu.se/forskning/aida