AIDAs organisation

 

Parter

De AIDA-parter som har beviljats utvecklingsprojekt och kliniska fellowship listas på separat sida här: kliniska fellowshipsAIDA-projekt.

Arenamiljön byggs och drivs av AIDA:s kärnpartners: Center for Medical Image Science and Visualization (CMIV) vid Linköpings Universitet, Sectra AB, och Region Östergötland.

Arenaledning

Arenan drivs och utvecklas av följande ledningsgrupp.

 • Arenaledare Claes Lundström (LiU, Sectra)
 • Projektledare Caroline Bivik Stadler (LiU)
 • Teknisk chef Daniel Forsberg (Sectra)
 • Datadirektör Joel Hedlund (LiU)
 • Arenakoordinator Annsofi Nordqvist (LiU)
 • Forskningsledare Jonas Unger (LiU)
 • Kommunikatör Marie Waltersson (LiU)
 • Ekonomiansvarig Catrin Nejdeby (LiU)

Högsta beslutande organ i AIDA är dess styrgrupp, tillsatt av Medtech4Healths ledningsgrupp. AIDA:s styrgrupp består av:

 • Jonas Sareld, Medtech4Health (ordförande)
 • Katrine Riklund, Umeå Universitet/Norrlands Universitetssjukhus
 • Örjan Smedby, Kungliga Tekniska Högskolan
 • Carolina Wählby, Uppsala Universitet
 • Carl Siversson, Spectronic Medical
 • Maria Bolin, Lead
 • Pontus von Bahr, Vinnova

AIDA har ett Kliniskt råd som prioriterar insatserna för den proaktiva insamlingen av träningsdata till AIDA:s Datahub:

 • Johan Henriksson, Ersta
 • Sofia Jarkman, Linköping
 • Michael Kercsik, Sahlgrenska
 • Mats Lidén, Örebro
 • Hillevi Pleijel, Kalmar
 • Mats Wolving, Sahlgrenska
 • Sophia Zackrisson, Lund

Därtill har AIDA ett internationellt Advisory Board som övervakar AIDA:s processer och ger råd i strategiska frågor:

 • Keith Dreyer, Massachusetts General Hospital
 • Rasmus Larsen, Denmark Technical University
 • Josien Pluim, Technical University Eindhoven

Finansiering

Varje projekt- och kärnpartners verksamhet inom AIDA finansieras med ca 50% av Vinnova och kvarvarande kostnader motfinansierar respektive part med egna medel.

För att få veta mer om AIDA, kontakta Arenaledare Claes Lundström (claes.lundstrom@liu.se).

KONTAKT

Claes Lundström
Claes LundströmArenaledare

AIDA MENY

MER INFORMATION

AIDA har sin fysiska bas på Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering, CMIV, vid Linköpings universitet.CMIV har mångårig erfarenhet av att jobba med teknikutmaningar inom bildmedicin och att föra dess in i klinisk verksamhet. CMIV är också internationellt erkänt för sin kliniknära och tvärvetenskapliga spetsforskning inom bild- och funktionsmedicin, med verksamhet inom avbildning, bildanalys och visualisering. Du kan läsa mer om AIDA och CMIV på liu.se/forskning/aida