Ansök om innovationsprojekt inom AIDA

 

Vill du utveckla en AI-lösning för bilddiagnostik med sikte på att ta den hela vägen till klinisk användning? Då är du varmt välkommen att ansöka om finansiering från AIDA för ett innovationsprojekt.

Innovationsprojekten är en huvudsaklig del av AIDA:s verksamhet. Forskargrupper från industri och akademi från hela landet är välkomna in med projektförslag. Projekten ska handla om AI-baserade beslutsstöd relevanta för radiologi eller patologi, och tätt samarbete med kliniska motparter är ett krav. Erbjudandet innefattar upp till 50% finansiering av kostnader och tillgång till en unik ”arena” med kunskapsutbyten och en teknikplattform. Nyttjande av plattformen (beräkning, lagring) är dessutom 100% finansierad upp till en viss nivå. För inspiration kan du hitta tidigare och pågående innovationsprojekt här: https://medtech4health.se/aida/projekt/

Fullständig information om ansökningar finns i följande dokument: Innovation project opportunity. Nedan följer en sammanfattning:

  • Projektet ska ta fram ett AI-baserat beslutsstöd för bilddiagnostik
  • Förväntad projektstorlek är 500 – 1000 kSEK
  • Maximal bidragsnivå från AIDA är 50% av projektkostnaden
  • Projektstart senast tre månader efter ansökningsdeadline, projektslut senast 31/12 2021
  • Krav på viss fysisk närvaro på mötesplatsen (CMIV, Linköping), framför allt vid AIDA:s workshop-serie
  • Delning av projektets data inom AIDA är en starkt positiv faktor för ansökan
  • deadline för nästa ansökningsomgång kommer att bestämmas inom kort.
  • Ansökan om innovationsprojekt kan kombineras med Kliniska fellowship

Ansökningar enligt mallen Template innovation project proposal skickas till Arenaledare Claes Lundström (aida-director@medtech4health.se). Det rekommenderas starkt att skicka ett utkast i god tid innan deadline för att möjliggöra dialog om utformningen.

Om tekniska idén finns, men det saknas en klinisk motpart, kan AIDA hjälpa till att utveckla innehåll och samarbeten. Hör då av er till Arenaledaren på adressen ovan.

KONTAKT

Claes Lundström
Claes LundströmArenaledare

AIDA MENY

MER INFORMATION

AIDA har sin fysiska bas på Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering, CMIV, vid Linköpings universitet.CMIV har mångårig erfarenhet av att jobba med teknikutmaningar inom bildmedicin och att föra dess in i klinisk verksamhet. CMIV är också internationellt erkänt för sin kliniknära och tvärvetenskapliga spetsforskning inom bild- och funktionsmedicin, med verksamhet inom avbildning, bildanalys och visualisering. Du kan läsa mer om AIDA och CMIV på liu.se/forskning/aida