Ansök om kliniskt fellowship inom AIDA

 

Är du anställd i vården och intresserad av att arbeta med att hjälpa AI-verktyg nå klinisk användning? Eller att utveckla din kompetens på området? Då kan ett kliniskt fellowship inom AIDA vara något för dig. Detta passar för dig som är radiolog eller patolog, färdig specialist eller under ST, men är även en möjlighet för dig inom andra relevanta yrkeskategorier såsom sjukhusfysiker, röntgensjuksköterska eller biomedicinsk analytiker.

Ett kliniskt fellowship inom AIDA är ett individuellt projektarbete där man i samarbete med tekniska innovatörer arbetar med AI-baserade beslutsstöd inom bildmedicin. Tidsplanen kan helt anpassas till personliga förutsättningar, både kortare och längre insatser är välkomna, och det går bra att sprida dem över tid. Erbjudandet innefattar upp till 50% finansiering av kostnader och tillgång till en unik ”arena” med experter och verktyg. För inspiration kan du hitta tidigare och pågående kliniska fellowship här: https://medtech4health.se/aida/aida-fellowship/

Fullständig information om ansökningar finns i följande dokument: Clinical fellowship opportunity. Nedan följer en sammanfattning:

  • För anställda hos en svensk vårdgivare
  • Ansökan ska innehålla en projektplan med konkreta aktiviteter inom bildmedicinsk AI
  • Förväntad projektstorlek 100 – 400 kSEK
  • Maximal bidragsnivå från AIDA är 50% av projektkostnaden
  • Projektstart senast tre månader efter ansökningsdeadline, projektslut senast 31/12 2021
  • Betydande tid ska spenderas fysiskt på CMIV, med tyngdvikt på AIDA:s workshop-serie
  • Höstens ansökning-deadlines kommer inom kort.

Ansökningar enligt mallen Template AIDA clinical fellowship proposal skickas till Arenaledare Claes Lundström (aida-director@medtech4health.se), gärna i god tid innan deadline för att möjliggöra dialog om utformningen.

Om intresse för ett fellowship finns, men det saknas en konkret projektidé eller teknisk motpart, kan AIDA hjälpa till att utveckla innehåll och samarbeten. Hör även då av dig till Arenaledaren, även här i god tid innan deadline.

KONTAKT

Claes Lundström
Claes LundströmArenaledare

AIDA MENY

MER INFORMATION

AIDA har sin fysiska bas på Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering, CMIV, vid Linköpings universitet.CMIV har mångårig erfarenhet av att jobba med teknikutmaningar inom bildmedicin och att föra dess in i klinisk verksamhet. CMIV är också internationellt erkänt för sin kliniknära och tvärvetenskapliga spetsforskning inom bild- och funktionsmedicin, med verksamhet inom avbildning, bildanalys och visualisering. Du kan läsa mer om AIDA och CMIV på liu.se/forskning/aida