Kontakt

Har du frågor om utlysningar, kontakta din närmaste nod, har du övergripande frågor om programmet kontakta programdirektören. Kontakta någon av nedanstående personer direkt eller använd kontaktformuläret i botten av sidan.

Sweden Medtech4health AB, Org nr: 559184-9731
Besöksadress: Sveavägen 63
Postadress: Box 3601, 103 59 Stockholm
Telefon: +46 8 462 37 00
Bankgiro: 141-0711
E-postadress, fakturor: smedtech4health@pdf.attest.nu

Centralt

Jonas Sareld
Jonas SareldProgramdirektör
Tel: +46 73 838 70 80
Magdalena Marklund
Magdalena MarklundKommunikatör
Tel: +46 70 544 43 64
Frida Lindberg
Frida Lindberg (föräldraledig)

Regionala noder

I programmet deltar personer från olika organisationer runt om i Sverige. De delar sin arbetstid mellan Medtech4Health och andra roller.

Norra sjukvårdsregionen
Nod: Centrum för medicinsk teknik och fysik (CMTF)

Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
Nod: MedTech Science & Innovation

Sara Qvarlander
Sara QvarlanderKontaktperson, sakkunnig
Kontakt för (innovations)projekt som finansieras i utlysningar samt för potentiellt sökande.
Tel: +46 70 630 70 51
Olof Lindahl
Olof LindahlSakkunnig
Tel: +46 70 609 04 14
(vakant)
(vakant)Kontaktperson
Kontakt för (innovations)projekt som finansieras i utlysningar samt för potentiellt sökande.
Tel: +46 8 462 37 00 (växel)
Fredrik Nikolajeff
Fredrik NikolajeffSakkunnig, projektledare
Projekt AI
Tel: +46 70 531 58 10
Anna Franzén
Anna FranzénSakkunnig
Tel: +46 70 167 97 68

Stockholms sjukvårdsregion
Nod: Institutionen för medicinteknik och hälsosystem, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa, KTH

Sydöstra sjukvårdsregionen
Nod: NovaMedTech

Natalia Kotova
Natalia KotovaKontaktperson
Kontakt för (innovations)projekt som finansieras i utlysningar samt för potentiellt sökande.
Tel: +46 8 790 82 56
Bertil Guve
Bertil Guve Sakkunnig, projektledare
Projekt Internationalisering
Tel: +46 8 790 97 35
Peter Hult
Peter HultKontaktperson, sakkunnig, projektledare
Kontakt för (innovations)projekt som finansieras i utlysningar samt för potentiellt sökande.
Projektledare för Nationellt utvecklingsprojekt “Förstudie”
Tel: +46 70 259 29 26
Tomas Strömberg
Tomas StrömbergSakkunnig
Tel: +46 13 28 67 56
Claes Lundström
Claes LundströmArenaledare AIDA
Projekt AIDA (Analytic Imaging Diagnostics Arena)

Västra sjukvårdsregionen
Nod: MedTech West

Södra sjukvårdsregionen
Nod: Medicon Bridge

Henrik Mindedal
Henrik MindedalKontaktperson, sakkunnig
Kontakt för (innovations)projekt som finansieras i utlysningar samt för potentiellt sökande.
Tel: +46 70 888 84 45