Kontakt

Har du frågor om utlysningar eller projektstöd, vänd dig till din regionala kontaktperson. Har du övergripande frågor om programmet kontakta programdirektören.

Sweden Medtech4Health AB, Org nr: 559184-9731
Besöksadress: Sveavägen 63, 2 tr
Postadress: Box 3601, 103 59 Stockholm
Telefon: +46 8 462 37 00
Bankgiro: 141-0711
E-postadress, fakturor: smedtech4health@pdf.attest.nu

Centralt

Programkontor

Styrelseordförande

Jonas Sareld
Jonas SareldProgramdirektör
Tel: +46 73 838 70 80
Magdalena Marklund
Magdalena MarklundKommunikatör
Tel: +46 70 544 43 64
Anna Lefevre Skjöldebrand
Anna Lefevre SkjöldebrandStyrelseordförande Medtech4Health
Tel: +46 8 586 24 606

Regionala noder

I programmet deltar personer från olika organisationer runt om i Sverige. De delar sin arbetstid mellan Medtech4Health och andra roller.

Norra sjukvårdsregionen
Nod: Centrum för medicinsk teknik och fysik (CMTF)

Stockholms sjukvårdsregion
Nod: Institutionen för medicinteknik och hälsosystem, KTH

Sara Qvarlander
Sara QvarlanderKontaktperson
Kontakt för (innovations)-projekt som söker och får finansiering i våra utlysningar.
Tel: +46 70 630 70 51
Olof Lindahl
Olof LindahlSakkunnig
Tel: +46 70 609 04 14
Frida Lindberg
Frida LindbergKontaktperson
Kontakt för (innovations)-projekt som söker och får finansiering i våra utlysningar.
Tel: +46 8 790 96 13
Bertil Guve
Bertil Guve Sakkunnig, projektledare
PL Internationaliseringsprojektet
Tel: +46 8 790 97 35

Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
Nod: MedTech Science & Innovation

Anna Franzén
Anna FranzénKontaktperson (delad)
Kontakt för (innovations)-projekt som söker och får finansiering i våra utlysningar.
Tel: +46 70 167 97 68
Björn Arvidsson
Björn ArvidssonKontaktperson (delad)
Kontakt för (innovations)-projekt som söker och får finansiering i våra utlysningar.
Tel: +46 70 994 36 06
Maria Cederblad Tunebjer