Inkluderande Innovation2020-07-06T19:44:47+02:00

Inkluderande Innovation

Inkluderande Innovation är en satsning för att svensk medicinteknisk innovation ska blir mer träffsäker, relevant och kraftfull när den också är jämställd och inkluderande.

Ett aktivt jämställdhetsarbete och ett normkritiskt arbetssätt kan bidra till nya arbetssätt, till upptäckt av nya målgrupper och, inte minst, till nya medicintekniska produkter och tjänster. Med ett mer inkluderande synsätt kommer dessa i större utsträckning att vara mer målgruppsanpassade och kan då bättre möta behoven hos såväl vårdprofessioner som hos patienter och medborgare. En ökad medvetenhet om jämställdhet, mångfald och ett normkritiskt arbetssätt kommer på sikt att ge konkurrensfördelar.

Projektet syftar därför i ett första steg till att öka Medtech4Healths interna kompetens inom jämställdhet, för att sedan sprida den kunskapen vidare till finansierade innovationsprojekt och andra intressenter inom medicinteknik.

Projektet ska omsätta Medtech4Healths jämställdhetsstrategi i aktiviteter och åtgärder för ett mer aktivt och kvalificerat förhållningssätt som genomsyrar hela programmets verksamhet. Genom att öka kunskapen om jämställdhet ska vi gemensamt skapa arbetssätt och metoder för att ta tillvara möjligheter inom medicinteknisk innovation.

Till Projekt-och effektmål

AKTUELLT

Mer information kommer i höst!


MALIN HOLLMARK Projektledare
Tel: +46 8 586 246 11