Utvärdering och resultat av Medtech4Healths första tre årsperiod

By |2018-11-30T13:47:20+01:0028 november 2018|Categories: Nyheter om medtech4health, viktigt|Tags: , |

Nationell förankring och genomtänkt externkommunikation är två av Medtech4Healths styrkor enligt den externa utvärderingen av etableringsfasen. Inom mångfald och uppföljning finns utrymme för förbättringar, ett arbete som påbörjats. Om detta samt initiala resultat från våra finansierade projekt kan du läsa här.

Ökat internationellt samarbete – rapport från “Växa genom internationalisering”

By |2019-09-06T13:13:24+02:009 maj 2017|Categories: våra aktiviteter|Tags: , , , |

Sverige är ett fantastiskt land! För att bli ännu bättre behöver vi samarbeta och utbyta erfarenheter mellan branscher och över landsgränser. Vi i Medtech4Health vill gärna dra vårt strå till stacken till denna utveckling. Här kan du läsa om bakgrunden till och erfarenheterna från sessionen "Växa genom internationalisering" som vi genomförde under konferensen "Samverkan för Innovation" 4 maj 2017.

Konferensrapport: SIP-kommunikatörer utbyter erfarenheter

By |2019-09-06T13:13:33+02:002 februari 2016|Categories: Nyheter om medtech4health|Tags: , , |

Kommunikation är en av de kriterier som de strategiska innovationsprogrammen kommer att utvärderas efter. Har vi spridit information om rätt saker till rätt personer på ett effektivt sätt. Ett sätt att utvecklas är att bolla erfarenheter med kollegor, vilket är anledningen till att ett tjugotal kommunikatörer träffades hos VINNOVA idag.

Medtech4Health minglar: Samverkan i fokus på VINNOVAs årskonferens

By |2019-09-06T13:13:33+02:0018 november 2015|Categories: medtechnytt|Tags: , , , , , , , , , , , , |

Läs Medtech4Healths kommunikatörs personliga nedslag från Vinnovas årskonferens 2015. Temat var samverkan och fokus låg på olika sätt att uppnå detta.

Kommande utlysning: Kompetensförstärkning för småföretag

By |2019-09-06T13:13:34+02:0016 november 2015|Categories: utlysningar|Tags: , , , , |

Arbetar du på ett mikro-, litet eller medelstort företag (SMF)? Behöver ditt företag kompetensförstärkning för klinisk innovation? Sök pengar för lönekostnader för extern kompetens. Den 1 februari 2016 öppnar ytterligare en utlysning av medel. 4 MSEK är avsatt i detta delprogram för den kommande 2-årsperioden.