Detta är vår specialutlysning särskilt för er som arbetar inom vård och omsorg med utveckling av medicinteknik. Det speciella är att ni kan söka bidrag som täcker hela projektet, förutsatt att projektbudgeten är max 500 000 kronor. Det vill säga det krävs inte att er arbetsgivare eller annan part skjuter till finansiering. Detta gäller som sagt enbart upp till 500 000 kronor. Det går att söka upp till en miljon men då krävs medfinansiering.

Vem kan söka?

Anställda inom vård och omsorg, både hos offentliga och privata vårdgivare.

Vad kan vi söka för?

Projekt för utveckling, analys eller utvärdering av medicintekniska innovationer i vården. Finansieringen ska gå till lönekostnader och övriga projektspecifika kostnader.

Hur mycket kan vi söka?

Mellan 300 000 kronor och 1 miljon kronor per projekt. Utan medfinansiering kan ni få maximalt 500 000 kronor.

Ansökan görs i Vinnovas portal senast 28 februari kl 14. Vinnova sköter även bedömningsprocessen och skickar ut besked. Vill du veta mer om hur det går till, läser du sidan Medtech4Healths utlysningsstrategi.

Tips för ansökan

Har du fler frågor kontakta någon av de personer som står som kontaktpersoner för utlysningen i Vinnovas portal.

Vill du sprida utlysningen kommer en ppt-anpassad bild här.

Foto: Kristina Svensson. Bilden är från Umeå och är tagen under Medicinteknikdagarna.