StandIN – förslag till urval av standarder för vård och omsorg för teknisk interoperabilitet

Fas ett av projektet är nu avslutat och därmed uppdateras ej denna sida.

Projektet StandIN är en del i regeringens satsning inom Life Science. Projektet har genomförts av Swedish Medtech i samverkan med SKL och eHälsomyndigheten, representation från SUSSA och 3R, samt med finansiering från Vinnova via Medtech4Health. Uppdraget har varit att identifiera ett ramverk av internationella standarder som kan utgöra en grund för framtidens vårdinformationssystem.

Presentation av StandIN

StandIN presentation aktuell 17 juni 2016.

Slutrapport och bilagor

Skärmklipp 2016-06-10 11.21.50

Klicka på länkarna med grön text.

StandIN slutrapport.

StandIN kortversion.

StandIN summary in English.

StandIN full report English

StandIN samtliga bilagor ihopklippta till ett dokument.

Bilagorna var för sig

Om du inte vill ha alla bilagor i ett dokument utan bara är intresserad av vissa kan du ladda ner dem här (laddar du ner dokumentet “samtliga bilagor” ovan så har du fått allihop). 

Sammanställning av system i landstingen 2015

Exempel på hur teknisk interoperabilitet kan bidra till god vård och omsorg

Omvärldsbevakning

Framtidens vård – Framtidens vårdinformationssystem

Contsys och teknikperspektivet

Exempel på verksamhetsledning

Relevanta standarder som inte avser teknisk interoperabilitet

Standarder som rör teknisk interoperabilitet

Begreppsmodell över StandINs ramverk

Genomgångna men exkluderade standarder

eHAM modellens tillämpning i StandIN projektet

Genomförbarhetsexempel – Hjärtsviktsprocessen

Databas tillkommer i månadsskiftet juni/juli.

Kronologiska notiser från projektets gång

AVSLUTAT PROJEKT

Projekt drivs just nu inte aktivt.

Vill du ställa frågor kontakta någon på Medtech4Health.