StandIN 2018-06-26T14:38:10+00:00

StandIN – förslag till urval av standarder för vård och omsorg för teknisk interoperabilitet

Projektet StandIN är en del i regeringens satsning inom Life Science. Projektet har genomförts av Swedish Medtech i samverkan med SKL och eHälsomyndigheten, representation från SUSSA och 3R, samt med finansiering från Vinnova via Medtech4Health. Uppdraget har varit att identifiera ett ramverk av internationella standarder som kan utgöra en grund för framtidens vårdinformationssystem.

Fas ett av projektet är nu avslutat och därmed uppdateras ej denna sida.

Presentation av StandIN

StandIN presentation aktuell 17 juni 2016.

Slutrapport och bilagor

Skärmklipp 2016-06-10 11.21.50

Klicka på länkarna med grön text.

StandIN slutrapport.

StandIN kortversion.

StandIN summary in English.

StandIN full report English

StandIN samtliga bilagor ihopklippta till ett dokument.

Bilagorna var för sig

Om du inte vill ha alla bilagor i ett dokument utan bara är intresserad av vissa kan du ladda ner dem här (laddar du ner dokumentet ”samtliga bilagor” ovan så har du fått allihop). 

Sammanställning av system i landstingen 2015

Exempel på hur teknisk interoperabilitet kan bidra till god vård och omsorg

Omvärldsbevakning

Framtidens vård – Framtidens vårdinformationssystem

Contsys och teknikperspektivet

Exempel på verksamhetsledning

Relevanta standarder som inte avser teknisk interoperabilitet

Standarder som rör teknisk interoperabilitet

Begreppsmodell över StandINs ramverk

Genomgångna men exkluderade standarder

eHAM modellens tillämpning i StandIN projektet

Genomförbarhetsexempel – Hjärtsviktsprocessen

Databas tillkommer i månadsskiftet juni/juli.

Kronologiska notiser från projektets gång

2209, 2016

Report: Standards for interoperability – StandIN Sweden

22 september 2016|0 Comments

StandIN - the Common Framework of International Standards for interoperability and change management. The full report is now available in English.

807, 2016

Nytt från StandIN: Konstruktivt seminarium i Almedalen

8 juli 2016|0 Comments

I Almedalen anordnade Swedish Medtech en paneldebatt om digitalisering för att diskutera vilken betydelse StandIN:s resultat har för vård och omsorg, patienter och anhöriga. I detta referat berättar Hilkka Linnarsson vad som sas.

1706, 2016

Nytt från StandIN: Slutrapport och bilagor för nedladdning

17 juni 2016|0 Comments

Projektet StandIN: Gemensamt ramverk av standarder för interoperabilitet och förändringsarbete, presenterar idag sin slutrapport. Rapporten går att ladda ner tillsammans med bilagor i detta inlägg.

2705, 2016

Nytt från StandIN: Ses vi i Almedalen?

27 maj 2016|0 Comments

Lägg 6 juli på minnet om du är intresserad av digitaliseringsfrågor. Då arrangerar bland andra Swedish Medtech en temadag runt digitalisering där StandINs resultat kommer att användas som ett underlag.

2305, 2016

Nytt från StandIN: Projektet är i slutfas och presenteras

23 maj 2016|0 Comments

Just nu jobbar vi intensivt med att skriva klart slutrapporten som ska lämnas in till VINNOVA vid månadsskiftet. Vi planerar och genomför också presentationer av StandIN i olika sammanhang. Här berättar jag om ett som varit och två kommande.

1104, 2016

Nytt från StandIN: Efter Vitalis, fortsatt fördjupning i standarder

11 april 2016|0 Comments

Nu har vi genomfört en övergripande presentation på Vitalis om StandIN projektet. På de ca 20 minuter vi hade på oss så fick det bli en mer generell beskrivning. Nu fortsätter vi med arbetet med [...]

504, 2016

Nytt från StandIN: På väg till Vitalis

5 april 2016|0 Comments

Hilkka Linnarsson och Håkan Nordgren kommer att presentera StandIN på Vitalis torsdag 7 april kl 13.30. Är du inte på plats men vill veta mer om StandIN så ligger aktuell projektplan och andra dokument nu [...]

1703, 2016

Nytt från StandIN: 19 standarder identifierade

17 mars 2016|0 Comments

Steg 2 i projektarbetet är nu klart vilket innebär att av de ca 70 standarder som vi analyserat har vi identifierat 19 med tekniskt perspektiv som skapar förutsättningar för teknisk interoperabilitet. Vi fokuserar nu på [...]

802, 2016

Nytt från StandIN: Första delen av projektet klart

8 februari 2016|0 Comments

Nu är vi i StandIN projektet klara med första delen av projektet. Bland annat har vi lämnat in rapport 1 till vår uppdragsgivare. Rapporten innehåller bland annat de standarder som vi så här långt identifierat, vi [...]

312, 2015

Lägesrapport: Digitaliseringsprojektet tar form

3 december 2015|0 Comments

I början av november offentliggjordes nyheten att Medtech4Health kommer att vara med i en stor satsning på digitalisering av vården. Här ger projektledare Hilkka Linnarsson en lägesrapport om vad som sker i projektet.

911, 2015

Nyhet: Medtech4Health arbetar med framtidens informationssystem i vården

9 november 2015|0 Comments

Vinnova satsar på att förbättra informationssystem inom vården och startar två projekt. Ett av dem kommer genomföras inom Medtech4Health.

KONTAKT

Projekt drivs just nu inte aktivt. Vill du ställa frågor kontakta någon på Medtech4Health.