Urvalsprocessen för Swelifes och Medtech4Healths gemensamma utlysning Projekt för bättre hälsa 2018 är klar. 22 projekt får dela på 20,5 miljoner. Av dessa projekt finns nio inom läkemedelsområdet, nio inom medicinteknik och fyra inom e-hälsa.

– Det är spännande att projekten spänner över allt ifrån läkemedel till ryggskola och AI. Essensen i utlysningen är folkhälsa, och projekten visar på att patienten står i fokus, säger projektledare Åsa Wallin.

Undertecknad instämmer, det är alltid lika spännande när vi får information från Vinnova vilka projekt som de externa bedömarna har valt ut bland alla kvalificerade ansökningar. Vi i programledningen får denna information när Vinnova har skickat ut beslutsmeddelandena. Precis som vanligt ser det ut att vara många projekt som kan innebära viktiga förbättringar för patienter.

Projekten som får stöd i denna utlysning

 • MTHFD2-inhibitorer för behandling av AML Karolinska Institutet
 • Specifik hämning av mikrosomal Prostaglandin E syntes, säkerhetsfarmakologisk fördel mot NSAID? Gesynta Pharma AB
 • Ny behandlingsstrategi för aggresiv prostatacancer Umeå Biotech Incubator AB
 • Analyssystem för diagnos av cancer utnyttjande exosommarkörer EDS Exosome Diagnostic Systems AB
 • STAT3 inhibition som immunterapi för behandling av prostatacancer Glactone Pharma Development AB
 • Klinisk utvärdering av en banbrytande teknik för snabb känslighetstestning av antibiotika Astrego Diagnostics AB
 • Domänspecifika BET inhibitorer som cancerterapi SARomics Biostructures AB
 • Validation of a biological candidate drug LIPUM AB
 • Läkemedelskandidat för behandling av Huntingtons sjukdom Karolinska Institutet
 • Digitalt vårdsystem för behandling av barnfetma: konceptverifiering Health Support Sweden AB
 • Intelligent helhetsplattform för diabetes Lunds universitet
 • Ryggskolan Ryggskolan
 • ACTsmart Karolinska Universitetssjukhuset
 • Stealth needle SAGA SURGICAL AB
 • Verification of the use of microneedles as sampling tool for decreased neonatal morbidity ASCILION AB
 • Software for clinical mutation analysis in cancer precision medicine Uppsala universitet
 • An AI based digital pathology decision support tool to identify and classify lung cancer ContextVision AB
 • Implantatbeläggning för förbättrad rörlighet efter handkirurgi RISE
 • En ny, säker och resistensfri behandling av vaginala svampinfektioner GEDEA BIOTECH AB
 • Utveckling & verifiering av en innovativ medicinsk kompressionsstrumpa PRESSCISE AB
 • Open Healing Concept – Avancerat membran för benuppbyggnad NEOSS AB
 • EasyForce – ett innovativt verktyg för mätning av kraft inom fysioterapi Meloq

Kontakt

Åsa Wallin, projektledare, Swelife
+46-(07)0 085 05 10
asa.wallin  at swelife.se

Reidar Gårdebäck, programdirektör, MedTech4Health
+46-(0) 737 65 23 83
reidar.gardeback  at medtech4health.se

Läs mer om alla projekt som fått stöd från respektive program

Swelifes projektportfölj
Medtech4Health projektportfölj

Mer info om hur bedömningsprocessen ser ut  finns under utlysningar.

Foto (på nyhetssidan, syns ej i helartikeln): Kennet Ruona