Utlysningen “Projekt för bättre hälsa” är återigen öppen för ansökningar. Den är ett samarbete mellan de två strategiska innovationsprogrammen Swelife och Medtech4Health. Förra året delade 28 projekt på 23 miljoner. 

För vad?

Utlysningen ska främja projekt med stor innovationspotential som kan bidra till förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling av sjukdomar eller andra tillstånd som kräver eller kan komma att kräva sjukvård. Det ska finnas ett betydande behov och en efterfrågan hos slutanvändaren (patient, individ, brukare).

För vem?

Utlysningen riktar sig till samverkansprojekt mellan aktörer från minst två av sektorerna hälso- och sjukvård, akademi och industri.

Hur mycket?

Projekt kan beviljas maximalt 1 miljon kronor i bidrag. Medfinansiering från hela projektet ska vid beslutstillfället vara minst lika stor, det vill säga 50 procent av projektets totala budget.

Mer info om utlysningen

Det finns mer att läsa om det stöd som kan erhållas i ansökningsprocessen på Swelifes webbsajt. Eller lyssna på Swelifes Anna Ridderstad Wollberg när hon berättar mer om möjligheten för innovationsprojekt att söka upp till 1 miljon kronor för att utveckla en produkt eller tjänst.

Ansök via Vinnova, deadline 25 januari 2018

Ansökan görs i ett formulär på Vinnovas webb. Ladda ner hela utlysningstexten till Projekt för bättre hälsa hos Vinnova och ansök senast 25 januari 2018 kl 14.

Foto: Kennet Ruona