Vinnova satsar på att underlätta införande av AI för vård och omsorg

Som en av flera satsningar erbjuder nu Vinnova ger nu offentlig sektor möjlighet att snabbt få AI-projekt bedömda av experter för att underlätta införandet av nya lösningar och avlasta offentliga organisationer i den ansträngda situationen till följd av coronakrisen.

AI kan göra stor skillnad inom en rad offentliga verksamheter, det kan till exempel handla om beslutsstöd inom hälso- och sjukvård, avancerade analyser inom socialtjänsten eller adaptiva verktyg för skolan. Men det är ofta en tidskrävande process att bedöma olika projekt.

– Vi är angelägna om att kunna hjälpa offentliga organisationer på bästa sätt i den utmaning hela samhället står inför. Vi är glada att kunna bistå med vår kunskap om AI och dess tillämpningsområden, säger Daniel Gillblad, Co-Director på AI Innovation of Sweden.

Källa och mer information: vinnova.se

AKTUELLT


NYHETSBREV


Följ nyheter och utlysningar från Medtech4Health – prenumera på vårt nyhetsbrev.

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREVET