Vit text på blå botten säger: Utbudsplatsen - hjälpmedel och digitala lösningar för vård,omsorg och socialtjänst

Sök hjälpmedel och digitala lösningar för vård, omsorg och socialtjänst

Välkommen till Utbudsplatsen där du kan söka hjälpmedel och digitala lösningar för din verksamhet. Mer information om databasen och nedanstående kategorier hittar du i menyn ”Om Utbudsplatsen”. För frågor angående tjänsten eller lösningen, kontakta leverantören direkt.

Utbudsplatsen är under uppbyggnad och fylls kontinuerligt på med hjälpmedel och digitala lösningar.

Click here to load this Caspio Cloud Database
Cloud Database by Caspio

UTBUDSPLATSEN


KONTAKT


MALIN HOLLMARK Sakkunnig Innovation och forskning, Swedish Medtech
Tel: +46 8 586 246 11

LARS LUNDBERG Näringspolitisk expert, IT&Telekomföretagen
Tel: +46 8 762 70 53

MAGDALENA MARKLUND Kommunikatör, Medtech4Health
Tel:  +46 70 544 43 64

IT&Telekomföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation med ca 1300 medlemsföretag – små, nystartade, väletablerade och stora – som sammantaget har närmare 100000 medarbetare i Sverige. Tillsammans driver och utvecklar vi marknaden för IT och telekom.

Läs mer på itot.se

Swedish Medtech är branschorganisationen för medicinteknik. Vi samlar 180 medlemsföretag som tillsammans arbetar för att Sverige ska vara ett attraktivt land för medicintekniska företag, vilka med värdebaserade innovationer ökar patientsäkerheten och skapar en hållbar vård och omsorg.

Läs mer på swedishmedtech.se

Medtech4Health driver att fler medicintekniska idéer och lösningar ska implementeras i vård och omsorg och komma till nytta. Tillsammans med vård och omsorg, akademi och näringsliv skapas värde för patienterna och en stärkt medicinteknisk industri. Medtech4Health finansieras av regeringen via innovationsmyndigheten Vinnova.

Läs mer om programmet på medtech4health.se