Två intensiva och spännande dagar med Tysk-Svenska handelskammaren, Swecare och 7 svenska e-hälso företag samt Business Sweden. Vi fick verkligen den tyska e-hälsomarknaden beskriven på både längden och tvären. Svenska ambassaden med Ministerråd Jonas Frisell i spetsen gav ett varmt välkomnande med lunch och ramade in vår resa med en dragning kring innehållet i den överenskommelse mellan Angela Merkel och Stefan Löfvén tecknade förra året med fokus på innovation där bl.a. e-hälsa lyftes fram ett specifikt samarbetsområde. Vidare gavs en övergripande bild av handelsutbytet mellan Tyskland och Sverige samt deras tankar kring den senaste tidens spännande politiska händelser i Tyskland och den inriktning som den nya koalitionen givit uttryck för. Fokus på e-Hälsa, innovation och patientsäkerhet bäddar för bra förutsättningar för våra svenska e-Hälsoföretag. Niklas Kramer från Ministry of Health berättade också om den e-Hälsopolicy som arbetats fram.

Den tyska myndigheten German Trade And Invest, GTAI, och det tyska hälso- och sjukvårdsområdet presenterades av Julia Pietsch som också gav oss gott hopp om stöd för svenska företag som etablera sig på marknaden. Den tyska marknaden karaktäriseras av att vara försäkringsbaserat där det numera är obligatoriskt att ingå med ett stort antal familjeläkare, GD, som är portalen mellan patient och resterande sjukvård. Marknaden är diversifierad och kräver stor närvaro, gärna med tysktalande personal för bästa resultat. GTAI erbjuder stöd till bolag och har egen expertis med fokus på just hälso- och sjukvård. Digitaliseringen går ganska långsamt, till stor del beroende på en inneboende skepticism kring datasäkerhet och stora krav på personlig integritet. Staten har dock initierat en innovationsfond om 300 M€ för att försöka öka innovationstakten. För bolag som är intresserade av att utveckla samarbete med ett tyskt företag har Vinnova just nu en utlysning för att främja Samarbetsprojekt för små och medelstora företag i Tyskland. OBS att den stänger 18 april 2018.

Belin visade sig verkligen från sin bästa sida, solen sken från en klarblå himmel när vi passerade Brandenburger Tor på väg till Inkubatorn Flying Health som fokuserar på digitala hälsoapplikationer. Mötet ägde rum på coworking space Mindspace. En djupare beskrivning av hur den tyska marknaden fungerar gavs och öppnade upp för att hjälpa svenska företag att ta sig in med kontakter, workingspace mm.

Björn-Ingemar Janssen, trots namnet utan någon som helst släktskapskoppling till vare sig Sverige eller Danmark, gav en ingående beskrivning av Försäkringsbolagen syn på innovation utifrån Erzatskasse VDEKs perspektiv. Livaktiga diskussioner kring hur ersättningssystemen är utformade och hur betalningsströmmarna går i systemet jämfört med det svenska systemet vidtog. Diskussioner som nästan medförde att vi kom sent till middagen.

Till Die Turnhalle, en gammal gymnastiksal med ribbstolar och basketbollkorg, kom flera särskilt inbjudna gäster, investerare, start-up, klusterorganisationer mfl. Om ljudnivån är ett mått på en lyckad kväll får denna sägas höra till en av de bättre. Att genomföra en delegationsresa med ett specifikt tema medför garanterat att närvarande personer har mycket att prata om! Under kvällen dryftades likheter och olikheter mellan innovationsstödssystem, strukturfondsprojekt, innovationsfonders vara eller inte vara, samarbeten mellan länderna mm. Alla närvarande presenterade sig och några längre presentationer gjordes av flera av deltagande svenska bolag. Ett spännande tyskt start-up bolag inom hjälpmedel pitchade och som vi ska hjälpa till att koppla dem med ett svenskt företag. Berlin Partner introducerade oss till det tyska innovationsstödssystemet och Andreas Härtel från Scandinavian Business Hub Berlin kan också vara en bra kontakt för att diskutera stöd för att ta sig in på den tyska marknaden.

Rotation mellan gästerna lagom till efterrätten blev en bra signal för att diskutera likheter och skillnader mellan det tyska hälso- och sjukvårdssystemet och det svenska. Standardisering inom e-Hälsa togs upp som ett tydligt och viktigt samarbetsområde mellan länderna, en fråga som adresserades till oss i Medtech4Health. Något vi får diskutera vidare kring här hemma.

Oliver Deckwart på Center for Cardiovascular Telemedicine, Hospital: Charité, Universitätsmedizin Berlin gav tillsammans med sina kollegor en mycket intressant dragning av ett pågående telemedicinprojekt med 1500 patienter, fördelade över nästan hela Tyskland inom hjärtsvikt. Studien som beräknas presenteras under ESC i slutet av augusti tar avstamp i patientens egen förmåga att ta ansvar för sin sjukdom. Olika biologiska värden som vikt, blodtryck, kort EKG mm tas varje dag i patientens hemmiljö och skickas direkt in till Centret. Centret bemannas dygnet runt av läkare och sköterskor som ringer upp patienten om inte patienten genomfört sina mätningar i tid alt om förändringar kan identifieras. Patienten har också själv möjlighet att ringa in till centret om de känner något obehag eller behöver ställa någon fråga. Som kuriosa kan nämnas att vågen reagerar på 50 g förändring – dammande och katters promenad över densamma skapar ett visst nöje i projektet. Det visar på vikten av att ifrågasätta inkommande data på ett objektivt sätt. Vi ser med spänning fram emot ECS senare i år.

I en byggnad som delvis härrör sig från 1750-talet och som huserat krigsveteraner finns bl.a. Andreas Hartl, enhetschef för Tysklands digitala agenda, och Christina Schmidt-Holtman på Federal Ministry of Economics and Energy. Läs mer om Tysklands digitala initiativ och det nätverk av 12 digitala hubbar som byggs upp under en Digital Hub Agency – de:hub. DHA är en funktion som upphandlats av en leverantör vars uppdrag är att bygga nätverket. Snart finns information om vilka hubbar som fokuserar på områden av intresse för oss inom medicinteknik och e-Hälsa.

Resan avslutades med att vi besökte Susanna Strååt och Zenicor på ett annat spännande coworking space Office Club. Susanna med en bakgrund inom Business Sweden guidade oss på den vindlande väg det kan vara att ta sin in på den tyska marknaden. Mycket tips fick vi med oss hem – tack för det!

”In the digital economy, the crucial factor to success is the network effect”, Sam Altman – ett citat som vi nog alla deltagare kan ställa oss bakom, vi har alla byggt nätverk tillsammans mellan delgatande bolag och alla kontakter vi fått i Berlin. Jag ser fram emot nästa steg i Sverige och i samarbetet med Tyskland. TACK Tysk-svenska handelskammaren och Swecare som ordnat resan och ett speciellt tack till Anne Geitmann som haft den otacksamma uppgiften att hålla ordning på oss under resan, en inte helt lätt uppgift.

Vill ni veta mer, kontakta Tysk-svenska handelskammaren, Swecare eller oss på Medtech4Health.

Tack, Thank you, Danke Schön

Lena Strömberg