Rapporter

Upphandlingen en hemmonitorerings-lösning har i denna rapport utvärderats ur leverantörernas perspektiv.

LADDA HEM

En juridisk genomlysning av hemmonitorering i hälso- och sjukvården.

LADDA HEM

Swedish Medtech och Sveriges läkarförbund har i ett projekt undersökt läkares behov och inställning till kliniska beslutsstöd i vården. Mot denna bakgrund har Ipsos genomfört en kvalitativ undersökning med syfte att få en fördjupad kunskap. 

LADDA HEM

I rapporten beskrivs det projekt Västra Götalandsregionen bedriver under 2020.

LADDA HEM

Våga vara hemma – Ett ekosystem för E-hälsa (pdf)


Digitalisering och e-hälsa har under de senaste tio åren varit i fokus för utvecklingen av svensk hälso- och sjukvård, omsorg och socialtjänst. I praktiken handlar det om att använda modern teknik för att utveckla smartare arbetssätt som kan bidra till ökad kvalitet för patienter och brukare, men även till en bättre arbetsmiljö för medarbetare samt som ett fundament för klinisk forskning.

LADDA HEM

Våga vara hemma – Behovskartläggning & processkartläggning (pdf)


Behovskartläggning & processkartläggning.

LADDA HEM

Följ arbetet på Innovationskliniken Idun, ”världens smartaste tandvårdsklinik” (video)


Innovation och utveckling i Västerbotten.

LÄS MER
VIDEO

Mava ska bli Sveriges modernaste slutenvårdsavdelning (video)


Mava (Medicinsk akutvårdsavdelning) är en av Region Västerbottens (dåvarande Västerbottens läns landsting) sju innovationskliniker.

VIDEO

Värdeskapande innovation i partnerskap (pdf)


En hindersammanställning gällande innovationsmottaglighet och förutsättningar för värdeskapande partnerskap i hälso- och sjukvården.

LADDA HEM

Initiativ för värdeskapande innovation i partnerskap (pdf)


En plan för långsiktig transformation i svensk hälsosektor.

LADDA HEM

INNOVATIONSMOTORER


KONTAKT


LENA SVENDSEN
Projektledare

I KORTHET


  • Innovationsmotorer genomförs juni 2017-december 2020
  • Leds och koordineras av branschorganisationen Swedish Medtech
  • Läs mer om bakgrunden till projektet Innovationsmotorer