Tiden går fort när man har roligt heter det och det passar perfekt in på Medtech4Health just nu för det känns som vi träffades nyss. Idag var det samling igen på Arlanda för programkontoret – det vill säga den grupp som står för stora delar av arbetet inom Medtech4Health. Programkontoret består av programdirektör, kommunikatör samt representanter för noderna – de organisationer runt om i landet som lägger delar av sin arbetstid på Medtech4Health.

På agendan stod bland annat utbildningar (i plural), prioriteringar bland punkterna i den extra ansökan om strategiska projekt som lämnades in till Vinnova i januari samt hur den interna arbetsgången och beslutsprocessen ska se ut. En arbetsgrupp tillsattes för att uppdatera verksamhetsplanen så att den blir tydligare och kopplar alla pågående grejer vi gör till Medtech4Healths övergripande mål. Jag använder ordet “grejer” för vi behöver bland annat se över hur vi använder orden “projekt” respektive “aktiviteter” så att det blir tydligt.

Från vänster: Fredrik Nikolajeff (Uppsala universitet), Pontus von Bahr (Vinnova), Per Ask (Nova MedTech), Monika Lydin (Rise), Sebastian Strunk-Möller (Region Skåne), Ronnie Lundström (CMTF), Lena Strömberg, Olof Lindahl (CMTF), Reidar Gårdebäck (Medtech4Health), Tomas Jansson (Medicon Bridge), Peter Hult (Nova MedTech), Christoffer Andersson (KTH), Kristina Svensson (Medtech4Health).

Bertil Guve (KTH) och Henrik Mindedal (MedTech West) deltog också i mötet men smet från fotograferingen.