Medtech4Health har två huvudsakliga verktyg för att uppnå vår vision, det ena är utlysningar och det andra går under benämningen strategiska projekt. Igår träffades hela programkontoret, inklusive representanter från noderna runt om i Sverige, på Arlanda för att diskutera vilka strategiska projekt vi tycker bör prioriteras 2017-2018. Till grund hade vi en utvärdering av vår verksamhet under uppstarten 2016.

Vi gästades även av Anna Ridderstad Wollberg och Malin Wiederholm från Uppsala Bio. Anna är projektledare för utlysningen Projekt för bättre hälsa som är ett samarbete mellan Swelife och Medtech4Health. Malin berättade om regionala medel från Tillväxtverket. Vi passade också på och tog en gruppbild, något vi även gjorde förra gången vi hade möte på Arlanda. Synd att någon där i mitten (undertecknad) lyckades med konststycket att se ner i backen…

Bra uppslutning på mötet

medtech4health-och-uppsala-bio-nov-2016-8316-3
Främre raden från vänster: Monika Lydin (SP), Anna Ridderstad Wollberg (Uppsala Bio), Malin Wiederholm (Uppsala Bio), Kristina Svensson (Medtech4Health), Malin Hollmark (Swedish Medtech), Reidar Gårdebäck (Medtech4Health), Sjoerd Haasl (KTH), Peter Hult (Nova MedTech).

Bakre raden från vänster: Ronnie Lundström (CMTF), Örjan Smedby (KTH), Tomas Jansson (Medicon Bridge), Sebastian Strunk-Möller (Region Skåne), Mikael Persson (Chalmers), Bertil Guve (KTH), Henrik Mindedal (Medtech West), Pontus von Bahr (Vinnova) och Per Ask (Nova MedTech). Notera att flera personer har mer än en organisationstillhörighet.

Medtech4Health har fått en bra start

Uppstarten av Medtech4Health har utvärderats dels genom självutvärdering och dels genom en intressentutvärdering genomförd av Hilkka Linnarsson från Meditude. Hon har intervjuat 23 personer från finansierade projekt, styrelse, samarbetspartners, arbetsgrupper och bedömare i utlysningarna.

Sammanfattningsvis har Medtech4Health fått en utmärkt start där vi synts väl och prioriterat rätt aktiviteter.  Om jag tittar på vad en del av intressenterna efterfrågat mer av är i mångt och mycket mer av samma, eller sådant som vi själva har haft i åtanke för år två och tre.

Några saker jag plockat upp från utvärderingen är att det finns önskemål att Medtech4Health:

  • Utökar erfarenhetsutbyte och samarbete med andra organisationer inom och utom landet.
  • Sätter patienter i fokus och skapar direktkontakt med vården.
  • Har balans mellan stora och små företag samt akademi.
  • Strävar efter enklare ansökningar i budgetmässigt större utlysningar.

Utmaningen är att det inte finns något som någon tycker att vi ska dra ner på eller sluta med, vilket innebär en utmaning rent resursmässigt. Jag tyckte mig ana under gårdagens möte att jag inte är ensam om att ha svårt att få dygnets timmar att räcka till just nu.

Massor av idéer för strategiska projekt

En stor del av mötet ägnades åt att diskutera strategiska projekt. I den grupp jag var med i pratade vi bland annat om vården, Medicinteknikdagarna och hur Medtech4Health kan stötta de projekt som får finansiering i olika utlysningar. Våra och de andra gruppernas idéer samlades ihop till en lång lista med förslag på strategiska aktiviteter. Vi arbetar nu vidare med att formera dessa till konkreta planer för kommande år. Medtech4Health är alltid lyhörda för inspel och idéer så om du har förslag på projekt eller arrangemang som du anser Medtech4Health bör driva så tveka inte att ta kontakt med någon av våra noder för att diskutera och förmedla dessa. Vi kommer inte att kunna förverkliga alla idéer som kommer in men tar gärna emot tips och idéer som vi sedan diskuterar på våra planeringsmöten