Medtech4health var representerat på konferensen och Mässan Mötesplats Välfärdsteknologi  i Kista den 22-23 januari. Nya utlysningar och Medtech4health Innovation award presenterades och det etablerades nya kontakter bland annat med några av alla kommuner som var på plats.

Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa är en konferens och mässa om införandet av ny teknik inom kommunal vård och omsorg.Välfärdsteknologin leder till ökad självständighet, trygghet och delaktighet i samhället om vi utgår från individens behov och förutsättningar. En del kommuner ligger i framkant i användningen av teknologi inom vård och omsorg, medan andra kommuner ligger i startgroparna.