Swelife och Medtech4Health presenterar den gemensamma utlysning Samverkansprojekt för bättre hälsa. Med denna utlysning stödjer vi samverkansprojekt med stor innovationspotential som kan bidra till förbättrad prevention,diagnos, monitorering eller behandling av sjukdomar och andra tillstånd som kräver sjukvård. För att få finansiering måste det finnas ett betydande behov och efterfrågan hos patient, individ eller brukare för projektet. Vårt gemensamma syfte är att främja förnyelse och innovation för en bättre hälso- och sjukvård.

Vilka kan söka?

Denna utlysning kräver samverkan mellan aktörer från minst två av sektorerna hälso-och sjukvård, akademi och näringsliv. Valfri part i teamet kan vara koordinator, men om industriparten är koordinator måste företaget klassificeras som ett små-och medelstort företag (SMF). Forskningsinstitut räknas till akademi. I hälso- och sjukvård ingår också omsorg.

Vad kan vi söka för?

Innovationsprojekt med stor potential att bidra till förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling. Det kan röra sig om nya produkter, tjänster, processer eller andra kvalitets-eller värdeskapande lösningar. Det ska finnas ett betydande behov och efterfrågan av lösningen hos slutanvändaren.

Hur mycket pengar kan sökas?

I denna utlysning kan du söka mellan 500 000 kr och 3 miljoner. Stödet kan maximalt uppgå till 50 procent av projektets stödberättigade kostnader. Projekttiden får vara maximalt 2 år. Utlysningen har en total budget om minst 24 miljoner kronor.

Deadline 28 februari kl 14

Ansökan sker via Vinnovas portal. Deadline 28 februari 2019 kl 14. Beslut ges ca 15 maj.

Vinnova sköter även bedömningarna. Vill du veta mer om hur det går till, läser du sidan Medtech4Healths utlysningsstrategi.

Tips för ansökan

Har du fler frågor kontakta någon av de personer som står som kontaktpersoner för utlysningen i Vinnovas portal (de blir synliga när utlysningen öppnat 17 december 2019) .Vi planerar att arrangera en frågestund via webben några veckor innan utlysningen stänger. Inbjudan kommer i kalendariet. Flera av våra regionala noder arrangerar också lokala frågestunder där du kan få hjälp.

Foto: BVMed.