Ny utlysning: Medicintekniska samverkansprojekt 2017

Med utlysningen Medicintekniska samverkansprojekt 2017 vill Medtech4Health stödja projekt som löser ett viktigt behov och har möjlighet att leda till nya produkter och tjänster i existerande eller nyskapade företag och konstellationer. Innovationer med kommersiell potential kommer att prioriteras.

Vad kan man söka för?
Utlysningen riktar sig till samverkansprojekt som inkluderar medicinteknik. Det kan handla om att använda befintlig teknik på ett nytt sätt eller utveckla ny teknik som radikalt kan förbättra det kliniska utfallet och/eller effektivisera vården eller omsorgen.

Hur mycket kan sökas?
För utlysningen finns avsatt finansiering på 16 miljoner kronor under 2 år för de projekt som beviljas finansiellt stöd. Detta beräknas fördelas på 10-15 projekt. Stödnivån är max 50 % av projektets totala budget.

Vem kan söka?
Utlysningen riktar sig till två eller flera aktörer i samverkan där minst en av parterna är ett företag. Övriga parter kan vara universitet, högskola, hälso- och sjukvårdsorganisationer, forskningsinstitut eller annan relevant aktör.

Viktiga datum
Öppningsdag: 21 juni 2017
Sista ansökningsdag: 21 sept kl 14
Intervjuer planeras att ske: 31 okt och 1 nov
Besked om beslut avses att ges i mitten av november
Projektstart: senast 1 feb 2018

Snabbfakta
Minsta antal parter inklusive koordinator: 2
Max antal parter inkl. koordinator: ingen begränsning
Projektstart: 1 dec 2017 – 1 febr 2018
Projektslut: senast 31 jan 2020
Max belopp per ansökan: inget tak
Minsta belopp per ansökan: 0,5 MSEK i projektkostnader

Ansökningshandlingar, kontaktpersoner och mer information finns på Vinnova.se.

Bildcred: BVMed.

By | 2017-11-08T15:08:33+00:00 24 maj 2017|Categories: utlysningar|Tags: , |

Leave A Comment