Nyhet: 6 projekt får dela på 4,8 miljoner i “Innovatörer i vård och omsorg”

Urvalsarbetet i Medtech4Healths andra utlysning, Innovatörer i vård och omsorg, är färdigt och 6 projekt har fått besked att de får medel. Totalt delas 4,8 miljoner ut, pengar som kommer att användas för att frigöra tid för anställda i vård och omsorg så att de kan jobba med att medicinteknik i flera områden av stor vikt för patienter. Exempelvis hjärtsviktsdiagnos och fallgolv inom äldreomsorgen.

Stort söktryck från hela landet

Även denna utlysning hade ett stort söktryck, 66 ansökningar från hela landet kom in i utlysningen som riktar sig till vård och omsorgsgivare med innovativa idéer som inkluderar någon typ av medicinsk teknik.

Projekten skall vara av tre huvudtyper:

  1. Projekt som syftar till att utvärdera idéer som tagits fram på kliniken och verifiera om dessa har förutsättningar att kommersialiseras.
  2. Projekt som handlar om att testa och utvärdera ny teknik och anpassa tjänster och organisation för att kunna implementera denna.
  3. Projekt vars mål är att definiera krav och behov för att möjliggöra utveckling eller upphandling av ny innovativ medicinteknisk utrustning.

Dessa projekt får medel

Koordinerande part och titel på projektet

  • Västerbottens läns landsting/Norrlands universitetssjukhus, Nyskapande verktyg för bedömning av gångförmåga i den kliniska vardagen.
  • Blekinge läns landsting, Genväg till bättre och säkrare vård för patienter med svårläkta sår.
  • Jämtlands läns landsting, Fickultraljud för innovativ hjärtsviktsdiagnostik.
  • Region Skåne, Lunds universitet, Dosplanering från MR-kamerabilder ger bättre och effektivare cancerbehandling.
  • Västerbottens läns landsting, Reducering av luftmikroembolier vid hemodialys.
  • Stockholms kommun, Utvärdering av falldämpande golv som förebyggande åtgärd på äldreboende.

Med reservation för eventuella manuella skrivfel, jag har skrivit av en tabell för hand. 

About the Author:

Lämna en kommentar