Äldre man håller i en surpplatta tillsammans med en kvinna

Beviljat projekt: Mer träffsäkra resultat med digitaliserade kognitiva tester

Företaget Mindmore beviljades finansiering i utlysningen Samverkansprojekt för Bättre hälsa. Resultatet två år senare är ett digitalt verktyg som tidigt kan mäta kognitiv inverkan av begynnande demens, stressrelaterad psykisk ohälsa eller depression. Mindmore används idag i vården och ger en ögonblicksbild av hur pass påverkade funktioner i hjärnan är av sjukdomen.

Verktyget, som bland annat har utvecklats i samarbete med primärvården, är evidensbaserat och används idag av vårdgivare på inom både primärvården och slutenvården.  Via en surfplatta kan patientens kognitiva funktioner testas. Testet kan göras inför besök hos kliniker, eller till exempelvis hemma hos en äldre person. Det betyder enligt Sara Wallén, medgrundare och VD på Mindmore, att många fler patienter kan testas, resurser frigöras och att vårdpersonal slipper tidskrävande administration. Vanligt idag är att tester görs analogt där patienten får svara på frågor som antecknas för hand av vårdgivaren.

‒ De existerande ”papper-penna-testerna” kräver en testledare som genomför testet och som sedan ska rätta resultatet. Utöver att de är resurskrävande anser många kliniker att de är trubbiga och inte alltid fångar subtila kognitiva nedsättningar, säger Sara Wallén och fortsätter:

‒ Digitala testning ger en mer träffsäker bild av patientens kognitiva profil vilket innebär att vårdpersonal bättre kan förstå vilka eventuella stödåtgärder som behöver sättas in och dessutom på en bråkdel av den tid som pappersbaserade tester tar att genomföra. Dessutom möjliggör digitala tester att vårdpersonal kan följa progressionen över tid och monitorera.

Digital objektiv bedömning

Idag används det digitala verktyget bland annat inom företagshälsovård, vårdcentraler, på geriatriska kliniker och inom forskning och på utbildningar av vårdpersonal, till exempel psykologer.

En av Mindmores kunder är Stegeholmshälsan i Västervik där VD och psykolog Erik Johnson berättar att:

‒ Vi använder Mindmore när vi vill bredda våra bedömningar eller där patienterna själva uttrycker en oro för sin kognitiva hälsa. Det ger oss ett objektivt mått och det både stärker och fördjupar vår bedömning. Sammantaget tycker jag att kvalitén på det arbete vi utför blir bättre när vi använder verktyget.

Mer  information på Mindmores webbplats

Vit text på plå botten: Utbudsplatsen - Hjälpmedel och digitala lösningar för vård,omsorg och socialtjänst


VAR EN DEL AV UTBUDSPLATSEN!


Utbudsplatsen är en del av www.digitalvardochomsorg.se, en satsning under Coronapandemin för att underlätta för kommunal vård, omsorg och socialtjänst att hitta marknadens utbud av exempelvis lösningar för vård på distans.

Är du leverantör och vill finnas med på Utbudsplatsen?
Läs mer och ta kontakt med oss! 

AKTUELLT