Den årliga konferensen Medicinteknikdagarna, MTD, samlade i år fler deltagare och utställare än på många år. Totalt var det 462 deltagare och 41 utställare som träffades i Västerås den 10-11 oktober 2017. Deltagarna hade ett digert utbud med upp till åtta parallella sessioner att välja bland, förutom den kanske viktigaste biten: att mingla runt och prata med varandra under lunch, kaffe och en festlig middag.

Huvudarrangör för MTD är MTF, en akronym som idag står för Svensk förening för medicinsk teknik och fysikFörsta dagen har jag snabbt rapporterat från men ett ovälkommet virus stoppade rapporteringen från andra dagen. Istället kommer här en sammanfattning med en och annan reflektion.

15 Medtech4Health-projekt presenterades i ett eget spår

Medicinteknikdagarna vänder sig till vård, forskning och näringsliv – vilket är precis de aktörer som ingår i Medtech4Health. Vi var på plats mer eller mindre mangrant. Programdirektör Reidar Gårdebäck höll bland annat en plenarföreläsning samt berättade om aktuella utlysningar under ett pass som finansiering. Olof Lindahl och Bertil Guve berättade om bakgrunden till Medtech4Health, ett arbete som pågått i flera år innan programmet startade.

En av de åtta parallella sessionerna var ett renodlat Medtech4Health-spår. I dessa pass presenterade femton av våra projekt, tretton från portföljen med projekt som finansierats via utlysningar och två strategiska projekt. Lena Strömberg presenterade IMPACT och Claes Lundström AIDA.

Att sprida resultaten av våra projekt är högprioriterat. Flera av de andra strategiska innovationsprogrammen arrangerar egna programkonferenser för detta ändamål. Vi föredrar att delta i Medicinteknikdagarna framför att starta en egen konkurrerande konferens. Medtech4Health ska fungera som en temporär katalysator för att få fart i systemet, inte bidra till ytterligare fragmentering. Projektledare för våra sessioner har varit Per Ask som även varit en del av Medicinteknikdagarnas programkommitté som representant för Linköpings universitet.

Vi sponsrade deltagandet för “våra” projekt

Vi skickade ut ett erbjudande till alla projekt som fått finansiering i någon av våra utlysningar att de kunde få ett bidrag på 5000 kronor från oss för att användas till konferensavgift, resa eller boende. Tretton projekt nappade. För mig personligen så var detta den stora behållningen av Medicinteknikdagarna. Jag tycker att det var fantastiskt spännande att lyssna på projekten. Det är en sådan bredd och det är så mycket som skulle kunna innebära sådana förbättringar för patienter bara de kommer ut dit.

Nu var inte projekten där för mitt nöjes skull utan för kontaktskapande som kan leda dem framåt. Den feedback som nått mig så var det väl investerade pengar från Medtech4Healths sida. Det finns såklart förbättringar att göra till nästa år, som att tematisera passen och föra samman projekt inom liknande områden. Vi kan även jobba vidare med vår monter. Medtech4Health var en av silversponsorerna vilket betyder att vi hade en monter dit vi välkomnade alla som ville göra sin röst hörd och komma med förslag på vår verksamhet.

Mitt pass på Medicinteknikdagarna

Arbetet att moderera Medtech4Healths pass delade Henrik Mindedal, Reidar Gårdebäck, Per Ask och undertecknad på. Det pass jag modererade försökte jag även att live-twittra ifrån. Här kommer mina bilder samt fluffiga anteckningar från det passet.

Hanna Jonasson från Linköpings universitet berättar om mikrocirkulation för att förutsäga kardiovaskulär sjukdom. De har med en mikrocirkulation-studie i den stora SCAPIS-studien. Deras mål är att få till ett diagnostiskt test.

Marcus Larsson från Linköpings universitet fortsatte mikrocirkluationstemat.

Näst på tur var Svein Kleiven från KTH. Han berättade att när det gäller skallskador så blir de allt ovanligare bland yngre medan de ökar bland äldre. Boven är fallskador. Ett golv ska lösa detta problem. Det är ett relativt tunt undergolv som läggs under en vanlig matta. När man går på det så känns det som ett vanligt golv men vid fall så dämpar det stöten.

Det är lätt att tro att Kristinn B Gylfason (bild) från KTH och Thorir Sigmundsson från Karolinska sjukhuset började samarbeta för att båda är islänningar men så är det inte. Däremot berikar det deras respektive grupp att ibland byta miljö mellan renrumskläder och operationskläder. De arbetar med att få fram en sensor för kontinuerlig mätning av hjärtminutvolym under kirurgi. Det ska minska antalet komplikationer av narkos.

Fantomsmärta från amputerade kroppsdelar är verklig, svårförstått och de som drabbas möts av låg empati från omgivningen. Därför är det mycket bra att smärtan verkar kunna behandlas med fantomrörelser. Om detta berättade Max Ortiz-Catalan från Chalmers.

Sist men inte minst så berättade Jesper Hassel från Mevia om deras produkt som håller koll på att en tablett tas och skickar en påminnelse till patient, anhörig eller omsorg. De löser samma problem som Pilloxa som presenterade dagen innan men de har en annan teknisk lösning.

Stort tack till alla arrangörer, projekt och deltagare. Har ni förslag på hur vi ska göra nästa år, hör gärna av er. Vi ses i Umeå nästa år!