Maxa Medtech

MAXA Medtech är ett strategiskt projekt inom Medtech4Health som syftar till att sänka tröskeln för svensk Medtech-industri att utnyttja infrastruktursatsningarna MAX IV och ESS i Skåne. Genom uppsökande verksamhet, seminarier och workshops ska vi nå en ökad kunskap kring för branschen relevanta tillämpningar och tekniker som är under uppbyggnad på MAX IV och ESS.

Projektets mål:

  • Identifiera relevanta tillämpningar och tekniker som finns, eller kommer finnas, som kan vara till nytta för Medicinteknisk industri.
  • Nätverk och nya konstellationer med gemensamma intressen som kan generera plattformar och projekt.
  • Utbildningar och workshops riktade mot Medicinteknisk industri.

 Genomförande:

Projektet är uppdelat i två steg. Det första steget inbegriper kartläggning av relevanta tillämpningar och tekniker, och akademiska  grupper som redan är aktiva inom området, samt företag som potentiellt kan ha nytta av MAX IV och ESS. Steg två inbegriper utbildning och en workshop samt riggning av pilotstudier. Workshopen kommer hållas på MAX IV den 13 mars 2019. Mer information om workshopen hittar du här.

Senaste nytt om projektet

MAXA Medtech på Medicinteknikdagarna

8 oktober 2018|0 Comments

Under Medicinteknikdagarna finns Ulla Elofsson i eller kring MT4Hs monter och svarar på frågor om projektet. Onsdag den 10 oktober kl 15.40 presenteras MAXA Medtech under sessionen "Projekt med stöd från MT4H 2". Kom till [...]

KONTAKT

Ulla Elofsson
Ulla ElofssonProjektledare

Vill du veta mer eller påverka?

Svara på vår enkät genom att klicka på länken här.

Genom att svara på enkäten kan vi få veta mer om de behov och det intresse som finns. Detta kommer vi att använda för att anpassa workshopen som kommer hållas den 13 mars 2019. Du kan också välja att bli kontaktad för vidare diskussion eller att bli intervjuad.

MER INFORMATION