Det är med stor glädje jag kan meddela att vi har slutfört rekryteringen av vår nye programdirektör för Medtech4Health. Vi har rekryterat Jonas Sareld till tjänsten. Jonas är 46 år och har erfarenhet både från företagssidan, senast Medhelp och från landsting/region där han arbetet som projektledare på 1177 vårdguiden (kommunikationsavdelningen) och som politisk tjänsteman inom SLL.

Jonas kommer formellt att tillträda som programdirektör från 1 april 2019. I och med detta lämnar Mona Jonsson rollen som tf programdirektör den 1 april, men kommer fortsätta vara en viktig del av programkontoret. Jag vill ge ett speciellt tack till Mona som under den senaste tiden har varit grundbulten för programmets verksamhet och bidragit enormt med kunskap och engagemang!

Kristina Svensson lämnar Medtech4Health

Jag vill även informera om att vi tyvärr kommer att förlora en central medarbetare i programkontoret i och med att Kristina Svensson har valt att lämna oss. Kristina har varit en motor i flera viktiga projekt och aktiviteter och har varit en mycket viktig person för att bygga det program vi har idag. Jag vill ge ett stort tack till Kristina för allt det hon bidragit med under programmets första tre år. Kristina kommer att lämna oss den sista mars.

Spring 2018: illo 8

Jag ser fram mot att arbeta tillsammans med er alla för att fortsätta att utveckla Medtech4Health som strategiskt program och den medicintekniska branschen i Sverige.

Anna Lefevre Skjöldebrand
Ordförande i Medtech4Health