Denna utlysning är skapad särskilt för er som jobbar med medicinteknik inom vård och omsorg. Genom att ge er möjlighet att frigöra tid för utvecklingsarbete kan ni bidra till att lösa väldefinierade utmaningar i vård eller omsorg. Lösningen kan vara nya medicintekniska produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar

Vad kan man söka för?

Lönekostnader och övriga projektspecifika kostnader i projekt som syftar till utveckling, analys och/eller utvärdering av medicintekniska innovationer i vården.

Vem kan söka?

Sökande skall vara anställd inom vård och omsorg. Sökanden välkomnas både från den offentliga och privata vård- och omsorgssektorn. Samverkan med akademi (inkluderar institut), och/eller företrädare för patienter och brukare är positivt.

Hur mycket kan sökas?

Mellan 100 000 och 1 milj kr per projekt. Vid stöd över 500.000 kr krävs medfinansiering om 30% för den del som ligger över 500.000 kr. Totalt är 6 miljoner kronor avsatta i utlysningens budget.

Viktiga datum

  • Sista ansökningsdag: 12 april 2018, kl 14
  • Intervjuer planeras att ske: 18-19 juni 2018
  • Besked om beslut planeras att ges senast 29 juni 2018
  • Projektstart: Senast 1 september 2018

Sök via Vinnovas portal

Ansökan görs via Vinnovas portal.

Har du frågor om denna utlysning, tveka inte att kontakta oss. Kontaktuppgifter till namnen på de personer som kan denna utlysning bäst står på Vinnovas ansökningssida.

PS! Du kan kika vilka projekt som fått finansiering i samma utlysning 2017 respektive 2016 i sökfunktionen finansierade projekt.

Bilden är lånad från tyska branschorganisationen BVMed.