Innovationsmotorer: workshop och kick-off våren 2020

Nu rullar Västra Götalandsregionen (VGR)  igång sin Innovationsmotor! Deras kick-off kan ni läsa mer om på VGR:s hemsida.  Swedish Medtech deltog tillsammans med deltagare från Gothia Forum, Innovationsplattformen, Chalmers tekniska högskola, Göteborgs Universitet, VGR IT, Koncerninköp och Regional vårdanalys .

– Workshopen blev ett bra avstamp i vad projektet ska göra. Det uppstod bra diskussioner om hur samverkan kan förbättra för vården men framförallt för patienterna, och vi kom fram till att styrkan med projektet är att alla kompetenser finns samlade. Jag upplevde en bra framtidstro och innovationsanda i samtalen, säger Lisa Jacobsson, tjänstedesign-student och praktikant på Innovationsplattformen.

Vad händer då i de andra Innovationsmotorerna? Bara dagarna innan VGR:s kick off samlade vi ett 20-tal representanter från de deltagande regionerna som presenterade status för sina respektive projekt, introducerade VGR och djupade i något utvalt ämne från varje region. Vi möttes såklart på distans, och planerar att hitta mer ämnen att djupa i och ha erfarenhetsutbyten lite oftare framöver. Även om vi saknar att träffas i samma rum kan vi passa på att bejaka möjligheten att slippa restid och ha effektiva möten.

Vi har ju tidigare på denna plats berättat om såväl konferenser som workshops där vi planerade att delta denna vår. Detta har såklart fått ställas in eller skjutas på framtiden. Den pågående pandemin påverkar de olika delarna i projektet i olika stor omfattning. Det är inte bara konferenser som behöver ställas in, tillgång till resurser i form av vårdpersonal är också svårt. Men vi ser kanske mer än någonsin behov av det som Innovationsmotorerna verkar för. Med bättre samverkan över organisationsgränser på alla ledder, med moderna arbetssätt och möjligheter till distansmonitorering av multisjuka äldre, med samverkan mellan företag, vård och akademi, ökar vi förmågan att klara pandemier och ”en andra våg”. I den akuta fasen måste vi kanske sakta ned innovationsarbetet, men på längre sikt ser vi att det är viktigare än någonsin!

AKTUELLT


NYHETSBREV


Följ nyheter och utlysningar från Medtech4Health – prenumera på vårt nyhetsbrev.

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREVET