I Uppsalas innovationsmotorprojekt  ingår ett initiativ som de kallar Innovationskraft. Såhär berättar Karolina Wretbring, som leder arbetet med Innovationskraft där även ett Innovationsrace ingår:

För delprojektet Innovationskraft har vårens aktiviteter fokuserat kring att utveckla ett koncept för att genomföra ett innovation race, speciellt utformat för Hälso- och sjukvården. Konceptet som vi kallar för Innovationskraft omfattar flera steg, med en tydlig struktur för behovsinventering, idégenerering och implementering.

Arbetet med att utveckla konceptet har skett genom en rad olika aktiviteter med verksamheten och olika målgrupper. Bland annat har vi bjudit in till dialogmöten med patientorganisationer, ordnat workshop i Innovationsupphandling tillsammans med Upphandlingsmyndigheten (inom Medtech4Health-initiativet UppHIM) och föreläst och utbildat chefer och verksamhetsutvecklare i användardriven utveckling. Varje aktivitet har lett till nya lärdomar och konceptet har utvecklats under arbetets gång.

Vi har också fått möjlighet att föreläsa både vid Vitalis och i Almedalen om vårt arbete och nu ser vi fram emot en spännande höst där vi kommer att testa konceptet tillsammans med en verksamhet i vården.

Innovationsupphandlingsseminarium i Uppsala. Moderator moderator Filip Brännström från Upphandlingsmyndigheten på scen.