Bakgrund och mål

Små och medelstora innovativa medicinföretag upplever ofta krav på internationalisering i ett tidigt skede. Det är en central och svår utmaning då små och mellanstora medicintekniska bolag (SME:er) sällan är rustade för den uppgiften. En utredning som Medtech4Health tog fram under 2019 visade att:

  • internationaliseringen är en av de främsta strategiska utmaningarna för företaget.
  • en effektiv internationalisering lägger en ovärderlig grund för värdeökning.
  • det är svårt att hitta rätt parter för samarbeten, studier, regulatoriska villkor, ersättningssystem, distribution, upphandling, mm.
  • det är kostsamt och tidsödande att begå misstag, det tar lång tid att inse att man går fel väg eller samarbetar med fel parter.
  • det finns goda exempel på fungerande stödmekanismer i olika delar av landet, samtidigt som luckorna är många.

Effektmål – det projekt Internationalisering vill uppnå

Genom strategiskt utvalda samarbeten stärks goda verksamheter och nya skapas. Det genererar:

  • Ökade kvalificerade kontaktytor för svenska innovativa medtech-SMEer.
  • Ökade kvalificerade samarbeten (studier, distribution, utveckling, investeringar)
  • Ökad synlighet och kontakt för svenska företag gentemot europeiska och svenska investerare med erfarenhet inom Medtech och närliggande områden.
  • Ökad synlighet och kontakt för svenska forskare gentemot den europeiska forskareliten inom medicinteknik
  • Ökad synlighet och inflytande för medicinteknik som område inom EU-utlysningar, och hos Vetenskapsrådet samt andra finansiärer

INTERNATIONALISERING


KONTAKT


BERTIL GUVE Projektledare
Tel +46 8 790 97 35

PROJEKT OCH PARTNERS


IMPACT
Påverkansplattform för svensk medicinteknik och life science

Swecare
Developing global partnerships in health