MT4H Swecare-0204En fredagseftermiddag när vintern gjort slaskig comeback i Stockholm styrde vi kosan mot en konferenslokal våningen under det kontor där Swecare nyligen flyttat in.

Jag räknade till 40 personer inklusive oss arrangörer när alla kommit. Det var några fler än de som föranmält sig och betydde att några fick ståplats. På frågan om varifrån folk kom var det flest händer i luften vid alternativet företag men jag såg också tre-fyra från vård respektive forskning. Mest aktivitet på att anteckna i mobilerna verkade det vara vid utlysningen Kompetensförstärkning i småföretag. Det är den som riktar sig särskilt till små och mellanstora företag och där ansökningsförfarandet är förenklat. Besked får de sökande på 2-6 veckor då ansökningarna bedöms löpande.

Swecare

MT4H Swecare-0208Anna Riby inledde med att berätta om Swecare. Jag missade tyvärr början av infon då jag stod i en av entréerna och välkomnade deltagarna. Jag kom in precis när Socialdepartementet nämndes i samband med delegationsresor till olika länder. De har ett par resor på gång, bland annat en till Iran.

Swecare är en halvstatlig stiftelse som arbetar med export av den svenska hälso- och sjukvårdssektorn. I år har de två fokusområden som får särskilt fokus. Digitalisering är ett av dem, de ser att många företag jobbar med lösningar inom detta område. Det andra området är äldrevård och omsorg. Anna berättade att Swecare vill beskriva och visa upp svenska lösningarna utomlands. De företag som medverkar i olika satsningar kommer vara med i marknadsföringsmaterial. Det är stor blandning, kan handla om allt mellan larmtjänster, it-system, utbildning och inkontinensskydd.

Medtech4Health

Reidar Gårdebäck berättade om bakgrunden till Medtech4Health, vilka de långsiktiga målen är samt presenterade kontaktpersoner ute i landet, det vi kallar för noder. Huvudpunkten var de tre aktuella utlysningarna. De riktar sig till delvis olika målgrupper och har lite olika syfte men viktigt när de utvärderas är:

  1. Potential. Hur många patienter kan få nytta av den eller hur många mantimmar kan den spara? Samt kommersiell potential; finns detta redan? Detta är anledningen till att omvärldsbevakning ska vara med i ansökan.
  2. Aktörerna. Vilka är de, hur trovärdiga är de? Vem kommer vara projektledare, vilka personer har man knutna till projektet? .
  3. Genomförandeplan. Hur trovärdigt är det att hinna med projektet med den här bemanningen och planen.

Många frågor och en del uppmaningar

MT4H Swecare-0226Det var en aktiv och intresserad publik som hade många och specifika frågor samt en och annan kommentar som var svår att svara på. Jag gjorde mitt bästa för att anteckna det som sades men vill utfärda en brasklapp. Ta nedanstående som ett försök att ge en bild av vad som diskuterades, men lita inte till hundra procent på vad det står. Jag ska sätta ihop en frågor och-svar-inlägg senare där jag ska dubbelkolla alla fakta.

Kan vi söka för xxx?

Den stora utlysningen, medicintekniska innovationer, riktar sig till projekt i TRL-nivåer 3-5 vilket innebär rätt tidiga projekt. Har ert projekt nått till implementering ute på klinik är de “för sena” för denna utlysning. Det finns inga TRL-nivåer satta på Innovatörer i vård och omsorg eller på Kompetensförstärkning för småföretag. I dem kan både sena och tidiga projekt söka.

MT4H Swecare-0221

Finns det politisk prioritering?
Nej, inte för denna. Den är inte inriktad varken på sjukdomar eller annat. Det är lite för att scanna marknaden. Det kan hända att vi anpassar nästa utlysning (som vi ännu ej bestämt när den kommer ut) efter vad vi inte finansierade i denna omgång.

Kommer det att vara 750 som anmäler sig varje månad men bara sådana som är kända av VINNOVA får pengar?

Nej då har vi misslyckats.

Fråga: Kommer ni att ha dialog med de som får avslag varför och vad de kan göra för att få pengar?
– Ja.

Om man sökt men ej fått pengar (inom Kompetensförstärkning som har löpande ansökningar, mitt tillägg), måste man söka igen eller ligger ansökan kvar?

– Man måste söka igen. I kompetensförstärkning så får de som har bra projekt ja tills pengarna är slut.

Måste det vara klinisk kompetens?
Nej det kan vara annat också men jurister och advokatbyråer platsar er. Det måste handla om implementering inom vården. Kan kanske handla om att sjukhus ledning ska räkna på …
Ren certifiering kommer i en senare aktivitet.

Klinisk innovation, ingår processer i er definition?
– Ja om det har en medicinteknisk koppling. Ett system eller mjukvara kan förändra processen, hur man applicerar den kan vara det innovativa.

Kommentar från publiken: Det är 80% processinnovationer inom vården nu. En hel del av det kallar jag inte för innovation utan administration, exempelvis att skicka MR-bilder mellan klinikerna snabbare.

Kan utländska bolag vara med?
– Vi finansierar inte utländska bolag och de får ej vara koordinator men får gärna vara med.

Kan man söka till samma projekt från flera utlysningarna?
– Ja men ange tydligt vilka delar som du söker till så att det inte blir några konstigheter.

MT4H Swecare-0224

Var hamnar IP-skyddet om personen är anställd av landstinget och jobbar åt vårt företag?
Det får ni reda upp mellan er men vi vill ha användbara resultat som kommer patienter till nytta. Ingen patient är betjänt av en rapport i en hylla.

Uppmaning från publiken: VINNOVA är dåliga på licens modeller, en uppmaning till er att hålla ordning på detta och ge tydliga besked till projekt som finansieras.

Kan man söka medel för patentansökningar?
– Pass på den, vågar ej svara.

Kommentar från publiken: Vår erfarenhet är att vi tekniker och innovatörer är snabba och har låg overhead men så fort vi blandar in vården så ökar både tid och overhead och plötsligt tar något tre år.

Kan Medtech4Health i framtiden ge stöd för affärsutveckling?
– Ja det kan hända, det är lite beroende på vad man lägger i ordet.
Här var det någon i publiken som tipsade att Tillväxtverket och deras aktiviteter var värda att titta närmare på.

Efter presentationen och frågor i storgrupp var det uppdukat kaffe och smoothie med valfria tilltugg. För en del var detta dagens huvudpunkt och många tog chansen att mingla runt och prata med de andra deltagarna.

Stort tack till Swecare och alla deltagare, hoppas att ni fick svar på era frågor! Läs gärna Anna Ribys blogginlägg hos Swecares också!

MT4H Swecare-0213
Avrundar med ett par till bilder.
MT4H Swecare-0232