I slutet av april när körsbärsträden blommade som allra vackrast i Kungsträdgården i Stockholm samlades människor från när och fjärran i ett av Grand Hotells mest dunkla konferensrum för prisutdelning i det allra första Medtech4Health Innovation Award. Denna högtidliga stund avrundade branschföreningen Swedish Medtech årsmöte, en konferens som i år hade temat artificiell intelligens.

Alla närvarande, från Swedish Medtechs medlemsföretag till finalister, blev inspirerande och informerade om en nära förestående framtid när allt ska AI-fieras. Detta spås bli en lika revolutionerande utveckling som när alla konsumentprodukter elektrifierades under 1900-talet. I framtiden kommer den mesta av vår användning av mobiltelefoner vara med en AI-bot. Den tredjedel av städernas yta som idag används till parkeringar kan utnyttjas till något helt annat när vi får självkörande bilar – som förutom att de inte behöver parkeras i city aldrig kommer att köra på någon cyklist. Utvecklingen går i rasande tempo.

Undertecknad hade uppdraget att dokumentera evenemanget i bild – något som var en utmaning i den halvskumma belysningen. Därför lyssnade jag inte så koncentrerat men jag har som tur var kollegor som antecknade – annars skulle detta inlägg bli kort.

Medtech4Health Innovation Award lyfter fram medicinteknik

Medtech4Health Innovation Award lyfter fram grupper som arbetar med att införa innovativ medicinteknik i vård och omsorg. Alla som ville var välkomna att nominera pristagare via ett enkelt formulär. Vi fick in 38 nomineringar. Ur dessa vaskade juryn fram fem spännande finalister samt en förstapristagare – som förutom äran kommer att få 100 000 kr till sin organisation.

 

Alla finalister var inbjudna till prisutdelningen som ägde rum under Swedish Medtechs årsmöteskonferens den 27 april 2017. Där presenterades finalisterna via filmen ovan och därefter ställde moderator Petrus Laestadius frågor till dem. Till sist avslöjade statssekreterare Agneta Karlsson vilket namn som stod i guldkuvertet. Innan jag kommer dit ska jag dock presentera lite vad som sades. Tack Lena Strömberg för anteckningarna!

Bilden: statssekreterare Agneta Karlsson med guldkuvertet.

Digital patologi – bildanalys

Handlar om att lägga ihop många tekniska delar till en fungerande helhet. Idag är det en brist patologer samtidigt som behovet av mängden analyser som ska göra ökar – behovsdriven utveckling ur verksamheten Det är inte bara en teknisk lösning utan också en förändring av arbetsprocessen och kräver samarbete med olika avdelningar, stödet från avdelningen är och har varit mycket starkt under utvecklingen. Vi vill nu också kunna göra skala upp och sprida produkten geografiskt – på nationell nivå. En utmaning nu är att gå från forskning till införande i den kliniska verksamheten då det bland annat tar längre tid att implementera än att verifiera i forskningen.

Projektet representerades på plats av Claes Clasén, Hélen Richard och Anna Bodén från Universitetsjukhuset i Linköping, region Östergötland. De är IT-tekniker, biomedicinsk analytiker och patolog som arbetat tvärvetenskapligt. Se filmen digital patologi.

EVLP – Ex vivo lungperfusion

Produkten är en kombination av flera olika discipliner, sprunget ur önskemålet att kunna hjälpa fler patienter eftersom det är brist på tillgängliga organ. Ett omfattande forskningsarbete utifrån behovet i nära samarbete med tekniker både nationellt och internationellt har genomförts där även industrin varit jätteviktiga. Industrin har mycket att tillföra utvecklingsprojekt men behöver förstå att det tar lång tid med den här typen av utveckling och därmed ha tålamod och se att även om marknaden är liten så räddar vi liv.

Projektet representerades på plats av Ådne Steen vd för Igelösa Life Science. Se filmen om EVLP.

SMS Livräddaren – outnyttjad resurs i vården – hjälpa varandra

Överlevnaden av hjärtstopp i Stockholm 3% jämfört med Göteborg där motsvarande siffra ligger på 10% – bästa överlevnadsgraden är 25% om allt görs rätt. Tiden är väsentlig och ambulansen kommer för sent. Frågan för oss blev ”Hur kan vi använda tekniken för att hjälpa att minska tiden för insats för de här patienterna?” En befintlig app-tjänst, FriendFind, gav oss idén hur vi kan att hitta personer som kan hjärt-lungräddning i närheten av en händelse. Vi kan idag se fler användningsområden för samma typ av teknik, tex larma inom avgränsade geografiska områden mm. Vi vill dock inte själva kommersialisera och bygga upp ett företag utan fortsätta forska för att utveckla fler bra produkter/tjänster som kommer patienter till gagn. Men eftersom det är viktigt att tjänsten får spridning och vidareutveckling har vi tagit hjälp av KI Innovations för kommersialiseringen och vidare spridning nationellt och internationellt.

Projektet representerades på plats av Mattias Ringh från Karolinska institutet. Se filmen om SMS livräddaren.

Virtuella hälsorum – arbetssättet vård på distans

Vi i norra Sverige ligger nog lite före resten av Sverige med åldrande befolkning och glesbygdsproblematiken. Frågan väcktes då hur vi på bästa sätt ändå kan möta behoven hos patienter och medborgarna. Vi bjöd in patienter och befolkning till ett informationsmöte – 70% kom! Så började vi utveckla det virtuella vårdrummet vilket inte hade varit möjligt om vi inte haft en flexibel och intresserad landstingsledning. Alla delar har bidragit och nu håller vi på att sätta upp 8 nya virtuella rum och fått flera internationella förfrågningar från bland annat Kenya och Indonesien där denna lösning kan rädda liv. En spännande utvecklingsmöjlighet är att genom delningsekonomi använda de virtuella rummen som plattform för andra produkter o tjänster.

Projektet representerades på plats av Daniel Bergström, Agnetha Sundqvist och Pia Kristiansson som här får sina diplom från Reidar Gårdebäck. Pia Kristiansson från Glesbygdsmedicinskt centrum är projektledare för etableringen av ytterligare virtuella hälsorum i Norrlands inland, Agnetha Sundqvist, Storumans sjukstuga är sjuksköterska som har kontakt med patienterna och Daniel Bergström är hemtjänstchef som representerar Storumans kommun. Se filmen om Virtuella hälsorum.

Öppna dörrar – Västeråsmodellen

Vårt arbete började med Socialdepartementets förfrågan ut till kommunerna där Västerås stad beslutade att delta i ett projekt kring demenssjuka patienter – hur vården skulle kunna förbättras. Av vikt ha varit att vi samarbetat med alla delaktiga kring vården av dessa patienter, patienterna själva, anhöriga och personalen.

Västeråsmodellen representerades på plats av Erika Barreby, Ulrika Stefansson och Sophie Andersson som här poserar med sina diplom under minglet. Se filmen om Öppna dörrar.

Vinnaren är Centrum för Hjärtstoppsforskning

och Projekt SMS-livräddare!

Stort grattis!

En gruppbild med alla finalisterna. Från vänster Mattias Ringh från Stockholm, Erika Barreby, Ulrika Stefansson, Sophie Andersson från Västerås, Helén Richard, Claes Clasén från Linköping, Agneta Karlsson prisutdelare, Anna Bodén Linköping, Ådne Sten Lund, Daniel Bergström, Agnetha Sundqvist och Pia Kristiansson från Storuman.

Efter detta vidtog mingel och middag i festlig omgivning. Fler bilder från dagen finns i en mapp på Facebook. Det är fritt fram att använda bilderna (och filmerna!) för alla som vill så länge Medtech4Health anges som källa.