Varmt välkomnande av MedTech Week i Umeå

På morgonflyget mot Umeå reflekterade jag och Lena Strömberg över den festliga och fullsatta invigningen av MedTech Science & Innovation i Uppsala dagen innan. Hur skulle torsdagens evenemang kunna mäta sig med detta? Jodå, vi kan väl inte klaga varken på vädret eller inramningen av vårt evenemang.

Nu var det inte bara MedTech Week som lockade Umeåborna man ur huse den 15 juni utan de flesta kom för att fira årets studenter. Vårt evenemang ägde rum i Rex som är huset med tinnar och torn på bilden ovan. Det är en centralt belägen lokal – perfekt för att underlätta för människor att delta. Just denna torsdag lockade dock studentflaken mer. Schemakrocken var på ett sätt olycklig, då vi tappade många deltagare. Ronnie Lundström berättade att ett tjugotal personer beklagat till honom att de ej kunde komma på grund av studentmottagningar. Å andra sidan var hela staden på festhumör, något som smittade av sig. Vi håller tummarna för att en del av de vitklädda festglada ungdomar som nu lämnar skolans värld väljer medicinteknik som sin bana.

CMTF blandade mingel och föredrag

Dagen arrangerades av CMTF som är Medtech4Healths norra nod. Per Hallberg jämförde i sin presentation CMTF vid ett lok som under många år dragit medicintekniken i regionen. En framgångsfaktor har alltid varit placeringen på sjukhuset. När vårdpersonal passerar genom deras lokaler på daglig basis underlättas samarbetet. Per poängterade dock att de inte får slå sig till ro utan ständigt vill utvecklas. Han kunde delge oss den goda nyheten att han precis fått besked att de beviljats medel, 4,65 miljoner från Tillväxtverket. Tillsammans med medfinansiering blir det 9,3 miljoner. Gratulerar!

Jag har sprungit lite i förväg i programmet som inleddes med att Ronnie Lundström hälsade alla välkomna och berättade att eventet är en del av det europeiska eventet European MedTech Week (vilket förklarar varför evenemangen äger rum vid en för svensk vidkommande speciell tid på året). Därefter tog landstingsdirektör Anders Sylvan vid och pratade om digitalisering och hur den kommer att påverka vården. Han filosoferade om termer och utvecklingen på området och nämnde att termer som Vård på distans egentligen borde heta En digitaliserad närsjukvård då den ju utförs nära patienten. Patienten kommer vara en stark drivkraft för digitalisering, de vill ha tillgänglighet och vara involverade. Han avrundade med en helhetsbild av drivkrafterna för att ta till sig och driva digitalisering och

VLL Innovation för minskat personberoende

Nicklas Sandström och Jenny Eklund pratade om VLL Innovation. Det råder politisk enighet i VLL om att VLL Innovation behövs. Detta partnerskapet mellan landstinget och den medicintekniska industrin ska minska ner personberoendet och utvärdera alla idéer efter deras egna meriter. De har en processmodell för att säkerställa detta. I den ingår flera mätpunkter vilket ger ett välgrundat underlag för beslut. Ingången kan antingen vara en klinik som behöver fylla ett behov eller ett bolag som vill testa en produkt i klinisk verksamhet.

Detta arbetssätt stämmer väl med den struktur som Malin Hollmark från Swedish Medtech arbetar för att fler landsting ska anamma. Hon har själv gjort både enkät- och intervjustudier där det framkommit vilka problem som många nya mindre medtech-startups upplever med att få kontakt med vården. Det blir lätt ett moment 22 där det krävs vetenskapligt publicerad data för att nya medicintekniska produkter ska tas in i vården – samtidigt som företagen inte har tillgång till patienterna för att de inte har kontakter in i vården.

Undertecknad, det vill säga Kristina Svensson, gav en snabb uppdatering av några av nyheterna från Medtech4Health som vår nya utlysning, vår kurs och att MedTech4Health Innovation Award öppnar igen för nomineringar i höst. Ronnie Lundström la till att han tycker att alla ska nominera massor med projekt från regionen till Innovation Award. Bra idé!

Fler ansökningar är även något som Lena Strömberg berörde. Hon är nybliven projektledare för IMPACT-programmet där målet är att få fler ansökningar och beviljade projekt att bli finansierade via Horizon2020 medel från EU till Sverige.

Om man har tänkt sig söka sådana medel och behöver hjälp med ansökan så ska man kontakta Kurt Strömgren, Biotech Umeå & Uminova Innovation eller Peter Bäckström, Enterprise Europe Network & Uminova Innovation. De har många tips för vägar till fler nationella och internationella affärer för en utvecklad vård.

Företagsmingel

Trevliga och intressanta föredrag i all ära, det var nog ändå minglen som var den bästa delen av dagen. Under eftermiddagsfikat och efter föredragen var det mingel bland olika företag. För att alla skulle veta vilka företag som fanns på plats gjorde Jenny Ferry en snabb intervjurunda på scenen. Det här är ordningen i programmet, inte på scenen: Likvor Ab, Gate 88, Innovation +, Diacom Port Ab, Any Mo, MTFoU, Medicevent, Protecta medical, Uminova Innovation/Biotech Umeå/EEN/UBI, Nordic Telemedicin Center.


Jag avrundar denna korta beskrivning med en kavalkad med bilder som förhoppningsvis ger en bild av dagen där välkomnandet och stämningen var lika varm som temperaturen i rummet.

Det känns som att mycket har hänt bara sedan förra året.

Vi ser fram emot nästa års besök i Umeå.

By | 2017-11-08T15:08:28+00:00 20 juni 2017|Categories: Medtech Week|Tags: , , |

Leave A Comment