Senast den 30 mars kan ditt företag söka medel i följande tre Acceleratorprogram:

Headstart – Snabbspår till marknaden

EIT Health Headstart-programmet påskyndar marknadslanseringen av utvalda startföretag inom hälso- och sjukvården genom bidrag samt stöd i form av nätverkande och utveckling av en projektplan. Den maximala beviljade finansieringen är 50 000 euro.
Läs mer om programmet: https://eithealth.eu/project/headstart/

European Health Catapult – Tävla och presentera din affärsidé för internationella investerare!

European Health Catapult är ett utbildnings- och tävlingsprogram som bidrar till utvecklingen av förstklassiga europeiska nystartade företag. Varje år letar EIT Health efter de bästa 42 affärsidéerna från MedTech, BioTech och Digital Health, att presentera för internationella experter och investerare inom EIT Healthsfären.

Dessa kan söka: SME (<50 anställda) och spin-offs, verksamma inom Medtech, BioTech och Digital Hälsa. Företaget måste verka i ett EU-land.

Läs mer om programmet: https://www.europeanhealthcatapult.eu/

BRIDGEHEAD – Global: Skräddarsytt stöd för internationell expansion

Bridgehead-programmet är ett infrastrukturprogram som slussar europeiska startups och scaleups företag inom hälsa till ett stort nätverk av inkubatorer på internationella marknader. De ges stöd för att underlätta marknadsinträde utanför sina hemmamarknader. Programmet erbjuder tjänster, resurser och ledigt fysiska platser hos inkubatorer till företag som har det behovet.

Aktuellt just nu är det globala programmet som ska underlätta för europeiska nystartade företag att växa utanför Europa. Programmet är skräddarsytt och flexibelt för att möta företagens specifika behov.

Vilka kan söka
Företag inom digital hälsa (eHälsa, mHealth, kliniska beslutstödssystem, Big Data, Medicinteknik, Lifetech och Biotech (med en digital komponent). Den maximala beviljade finansieringen är 40 000 euro.

Läs mer om programmet: https://eithealth.eu/project/bridgehead/

INTERNATIONALISERING


KONTAKT


JONAS SARELD Programdirektör
Tel: +46 73 838 70 80