Med utlysningen Medicintekniska samverkansprojekt – 2018 vill Medtech4Health stödja projekt som löser ett viktigt behov och har möjlighet att leda till nya produkter och tjänster i existerande eller nyskapade företag och konstellationer. Innovationer med kommersiell potential kommer att prioriteras.

Vad kan man söka för?

Utlysningen riktar sig till samverkansprojekt som inkluderar medicinteknik. Det kan handla om att använda befintlig teknik på ett nytt sätt eller utveckla ny teknik som radikalt kan förbättra det kliniska utfallet och/eller effektivisera vården eller omsorgen.

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till aktörer i samverkan där minst två olika aktörer måste delta. Parter kan vara företag (SMF eller större företag), universitet, högskola, hälso- och sjukvårdsorganisationer, forskningsinstitut eller annan relevant aktör.

 • Min. antal parter inkl. koordinator: 2
 • Max antal parter inkl. koordinator: Ingen begränsning

Hur mycket kan sökas?

För utlysningen finns avsatt finansiering på 16 miljoner kronor under 2 år för de projekt som beviljas finansiellt stöd. Detta beräknas fördelas på 10-15 projekt. Stödnivån är max 50 % av projektets totala budget.

 • Max belopp per ansökan: Inget tak
 • Min  belopp per ansökan: 500 000 i projektkostnader

Viktiga datum

 • Öppningsdag: 21 juni 2018
 • Sista ansökningsdag: 20 sept 2018, kl 14
 • Intervjuer planeras att ske: 31 okt och 1 nov
 • Besked om beslut avses att ges i mitten av november
 • Tidigast projektstart: 1 dec 2018
 • Senast projektstart:  1 febr 2019
 • Senast projektslut: 31 jan 2021

Ansökan görs i Vinnovas portal.

Vill du veta om ditt projekt passar in, se vilka som fått medel i tidigare omgångar av utlysningen eller kontakta oss.