Vit text på blå botten säger: Utbudsplatsen - hjälpmedel och digitala lösningar för vård,omsorg och socialtjänst

Behandling av dina personuppgifter

Swedish Medtech Service AB, org. nr 556177–2764, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter. Swedish Medtech behandlar dina personuppgifter i enlighet med Swedish Medtechs Integritetspolicy.

Insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden och tillhandahålla denna publika sida med information. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras. Vi rekommenderar att du inte lämnar känsliga personuppgifter.

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-post: dataskydd@swedishmedtech.se

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som medlem och i vilket ändamål (varför)? Ändamål Behandlingar som utförs Kategorier av personuppgifter
Vi behandlar dina uppgifter i syfte att hantera och administrera information om leverantörer i projektet Digital vård och hälsa (RISE)
  • Administrera informationen som ni lämnar
  • Publicering av information i den publika databasen
  • Företagsnamn
  • Namn på kontaktperson
  • E-post till kontaktperson
  • Telefonnummer till kontaktperson

Laglig grund: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i samtycke när vi uppfyller våra åtaganden gentemot dig som uppgiftslämnare.

Lagringsperiod: Swedish Medtech kommer att behålla dina uppgifter så länge som projektet drivs av RISE, och åtminstone fram till 2020-12-31.

 Vi sparar dina personuppgifter under tiden som projektet fortlöper. När den tiden har passerats kommer dina personuppgifter på ett säkert sätt att raderas eller avidentifieras så att dina uppgifter inte längre går att koppla till dig, alternativ vid ett eventuellt beslut om projektets förlängning kommer ett nytt samtycke att samlas in.

digitalvardochomsorg.se – ett stöd för hälso- och sjukvård, omsorg och socialtjänst att hantera konsekvenser av Coronapandemin. Webbplatsen innehåller stöd, information och kunskap som verksamheter kan använda för att möta de utmaningar som uppstår på grund av den pågående pandemin. Sidan upprätthålls av RISE i samverkan med följande partners: Socialstyrelsen, Myndigheten för delaktighet, E-hälsomyndigheten, SKR, IT&Telekomföretagen, Swedish Medtech och Medtech4Health. Uppdateringar sker löpande.

Till digitalvardochomsorg.se

UTBUDSPLATSEN


KONTAKT


MALIN HOLLMARK Sakkunnig Innovation och forskning, Swedish Medtech
Tel: +46 8 586 246 11

LARS LUNDBERG Näringspolitisk expert, IT&Telekomföretagen
Tel: +46 8 762 70 53

MAGDALENA MARKLUND Kommunikatör, Medtech4Health
Tel:  +46 70 544 43 64

IT&Telekomföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation med ca 1300 medlemsföretag – små, nystartade, väletablerade och stora – som sammantaget har närmare 100000 medarbetare i Sverige. Tillsammans driver och utvecklar vi marknaden för IT och telekom.

Läs mer på itot.se

Swedish Medtech är branschorganisationen för medicinteknik. Vi samlar 180 medlemsföretag som tillsammans arbetar för att Sverige ska vara ett attraktivt land för medicintekniska företag, vilka med värdebaserade innovationer ökar patientsäkerheten och skapar en hållbar vård och omsorg.

Läs mer på swedishmedtech.se

Medtech4Health driver att fler medicintekniska idéer och lösningar ska implementeras i vård och omsorg och komma till nytta. Tillsammans med vård och omsorg, akademi och näringsliv skapas värde för patienterna och en stärkt medicinteknisk industri. Medtech4Health finansieras av regeringen via innovationsmyndigheten Vinnova.

Läs mer om programmet på medtech4health.se