Sökes akut: Företag som kan bidra i produktionen av respiratorer – kort deadline!

Det är brist på respiratorer som en följd av Covid-19. Vi sprider nu information från Frontier Technologies Hub, Storbritannien, som arbetar för att tillämpa gränsteknologier på de största utmaningarna i utvecklingen

Utlysningen riktar sig till företag som kan bidra till att öka takten i produktionen av/kostnaden för respiratorer. Tekniken ska vara beprövad och deadline är 24 mars med beslut dagen efter.  Respiratorerna ska användas i Storbritannien och utvecklingsländer.

För mer information och kontakt