Projekt ökar kunskap om AI och medicinsk teknik

Den snabba utvecklingen inom Artificiell Intelligens (AI) kommer att ställa nya krav på kompetens och kunskap.
Medtech4Healths AI-projekt startar nu ett utåtriktat arbete för att höja kunskapsnivån inom medicinteknik-branschen och sprida information om nya lösningar i sjukvården baserade på AI
.

Ett kostnadsfritt digitalt utbildningspaket ska tas fram och erbjudas till vårdgivare, företag och forskare. Filmmaterial med intervjuer kommer exemplifiera AI-baserade lösningar som är på väg att implementeras i sjukvården. Syftet är också att ge Medtech4Healths styrelse ett kunskapsunderlag för eventuella framtida satsningar.

‒ AI kommer att få stor påverkan både på sjukvården och den medicintekniska industrin, och det går i snabb takt. Vi vill därför bidra till att höja kompetensnivån på området även bland dem som inte är experter, säger Fredrik Nikolajeff, projektledare vid Uppsala universitet.

Mer information om AI-projektet