Utmärkelsen och kriterierna

Medtech4Health Innovation Award vänder sig till er som arbetar med att utveckla och implementera innovativ medicinteknik i vård och omsorg. Genom Medtech4Health Innovation Award vill vi lyfta fram goda exempel på när vården aktivt deltar i utvecklingen och införandet av ny teknik, som leder till betydelsefulla förbättringar av vården och leder till att ny medicinteknik kan nå ut på marknaden.


100 000 kronor och en film

Prissumman på 100 000 kronor ska gå till arbetsgrupp, klinik eller liknande och ska användas till personalfrämjande aktiviteter som vidareutbildning, konferens, studieresa eller liknande. Dessutom spelas filmer in på alla finalister som sedan kan användas i marknadsföringssyfte av resultatet.
Finalister och pristagare utses av en jury. Prisutdelning äger rum den 23 april på Swedish Medtech’s årsmöte den 23 april 2020.

Målgrupper

Priset vänder sig till personal, kliniker eller verksamheter inom omsorg, hälso- och sjukvård som framgångsrikt arbetat med utveckling och implementering av innovationer inom medicinteknik (produkter och tjänster). Vem som helst kan nominera men det ska vara medarbetare i vård och omsorg som nomineras. Du kan också nominera dig själv.

Kriterier

  • Innovationerna ska ha implementerats i den dagliga verksamheten och gett bättre diagnostik, behandling, hjälpmedel, förändrade verksamhets- eller arbetsprocesser eller på annat sätt förbättrat vårdprocesser och medborgares hälsa.
  • De nominerade kan ha varit drivande i någon del av innovationsprocessens olika stadier, exempelvis initierat en innovationsvänlig upphandling. Det kan också handla om utvecklade vårdprocesser i samband med införandet av medicintekniska produkter eller tjänster.
  • En viktig komponent är att innovationen går att överföra till andra kliniker och skala upp.

Innovation i vård och omsorg

Sverige har i ett internationellt perspektiv genom åren varit mycket framgångsrikt i att utveckla ny medicinteknik. Samverkan mellan forskare, entreprenörer och vård har varit mycket viktig för denna innovationsprocess som resulterat i många nya små och stora medicinteknikföretag. Vårdens medverkan är avgörande för att en ny produkt skall lösa viktiga patientproblem, för att lösningen skall bli bra och för att den skall kunna provas och införas i vården. På så sätt kan man visa på patientnyttan som i sin tur säkerställer marknaden för produkten.

MEDTECH4HEALTH INNOVATION AWARD


TID KVAR ATT NOMINERA


0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec
NOMINERA

JURY


  • Anna Lefevre Skjöldebrand, VD, Swedish Medtech
  • Git Eliasson, ordförande, Svensk medicinteknisk förening (MTF)
  • Hannie Lundgren, FoUI-chef, Region Skåne
  • Johanna Ulfvarson, sakkunnig forskning, eHälsa och digitalisering, Swenurse
  • Sofia Medin, koordinator, Medicintekniska rådet, SKR