I september besökte NVIDIA AIDA-dagarna. Craig Rhodes gav en överblick av NVIDIA verksamhet inom sjukvårdsområdet och Nicola Rieke presenterade den tekniska plattformen. Presentationerna följdes av intressanta diskussioner om hur AIDA och NVIDIA kan samarbeta.

Att träna AI-algoritmer på stora datamängder kräver kraftfulla processorer, s k GPUer. NVIDIA är en världsledande utvecklare av GPU-hårdvara, där beräkningar på medicinska bilder är ett viktigt fokusområde.

AIDA-dagar anordnas en gång i månaden på CMIV i Linköping för att samla de olika projekten. Under dessa dagar erbjuds föreläsningar och workshops som ska främja utvecklingen i projekten.