EIT Health är ett nätverk av hälsoinnovatörer som stöds av EU. EIT Health levererar lösningar som gör det möjligt för europeiska medborgare att leva längre och hälsosammare liv genom att främja innovation. För SME finns många möjligheter att söka finansiering. Läs mer i bifogad fil bifogad fil.

Låter detta intressant? Kontakta Christos Vaitsis, EIT Health, om du vill diskutera om detta passar för ert företag (+46 70 930 8334 / christos.vaitsis@eithealth.eu).
Om ni är ett MT4H-finansierat projekt, ange detta när ni pratar med Christos Vaitsis, och vänd er även till er nodrepresentant.