Loading...
Medtech4Health – old start 2018-06-28T15:42:18+00:00

Strategiskt innovationsprogram inom medicinteknik

Medtech4Health är ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom medicinteknik finansierat av Vinnova.

Programmet ska vara en katalysator för att få fler medicintekniska idéer att implementeras i vården, effektivisera hälso- och sjukvård samt stärka den medicintekniska industrin.

Verktygen består av utlysningar av medel samt strategiska satsningar som utbildningar och påverkansarbete på olika plan både inom och utanför Sverige.

Programmet startade 2016. Det leds av en styrelse med representanter från akademi, näringsliv och landsting. Programkontoret består av ett nationellt projektkontor som tillsammans med noder runt om landet driver arbetet. Samverkan och att sätta människan i centrum är centralt för oss.

Nypublicerat

Medtech4health på plats på Östergötlands Ehälsodag den 9 november

400 personer var på plats på Östergötlands Ehälsodag i Linköping den 9 november. Medtech4health berättade om kommande utlysningar och Medtech4healths Innovation award.

Norrlandsnoden vill vara den permanenta portalen för medicinteknisk utveckling

Medtech4Healths geografiskt största nod är den längst i norr. Centrum för medicinsk teknik och fysik, CMTF, har varit med i uppstarten av Medtech4Health Deras relativt nya föreståndare, Anders Wåhlin, ser att CMTFs roll är att vara den permanenta portalen med ett brett lokalt nätverk.

Predicare och Promimic utvalda till Medtech4Health-projektet ”Projektacceleration”

De västsvenska medicinteknikföretagen Predicare och Promimic har beviljats stöd i Medtech4Health-projektet "Projektacceleration".

Innovationsmotorerna gör studiebesök på innovationsklinikerna MAVA och Idun

  Under Medicinteknikdagarna i Umeå passade vi på att presentera två av innovationsmotorerna, först Östergötlands projekt ett ekosystem för e-hälsa [...]

Tre företags lärdomar inom IP-området – AIDA-dagarna oktober i Linköping

AIDA-dagarna på CMIV, Linköpings universitet denna gång hölls 10-11/10. Tre företags resor presenterades och de bjöd på många lärdomar inom IP-området.

Medtechprojekt presenterade sina framsteg under Medicinteknikdagarna

Alla var på plats i Umeå under Medicinteknikdagarna. Jenni Nordborg bjöd in alla att bidra till Life Science-strategin och projekt som fått finansiering från Medtech4Health berättade om sina framsteg och utmaningar.

Vill du sprida inbjudan till Medtech4Health Innovation Award 2019?

Medtech4Health Innovation Award är vårt eget pris där vi lyfter fram personer eller grupper som gjort något extra för att [...]

MAXA Medtech på Medicinteknikdagarna

Under Medicinteknikdagarna finns Ulla Elofsson i eller kring MT4Hs monter och svarar på frågor om projektet. Onsdag den 10 oktober [...]

Vi besökte eHälsoinstitutet i Kalmar 5 oktober

Den 5 oktober var Medtech4health inbjudna till eHälsoinstitutet, Linnéuniversitetet i Kalmar. Mona Jonsson och Lena Strömberg presenterade Medtech4healths verksamhet, utlysningar och strategiska projekt.

Innovationsmotorer når längre tillsammans

  Tre delprojekt med olika metoder och olika startpunkter från tre olika delar av Sverige. Kan de verkligen ha något [...]

SÖK

UTLYSNINGAR

För en översikt över vilka utlysningar som närmar sig deadline, sök på ”Medtech4Health” på Vinnovas sida ”hitta finansiering”.

NYHETSBREV

Missa inga viktiga händelser utan anmäl dig till vårt kvartalsvisa nyhetsbrev.

Klicka här för att anmäla dig

KALENDER