Loading...
Medtech4Health – old start2018-06-28T15:42:18+00:00

Strategiskt innovationsprogram inom medicinteknik

Medtech4Health är ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom medicinteknik finansierat av Vinnova.

Programmet ska vara en katalysator för att få fler medicintekniska idéer att implementeras i vården, effektivisera hälso- och sjukvård samt stärka den medicintekniska industrin.

Verktygen består av utlysningar av medel samt strategiska satsningar som utbildningar och påverkansarbete på olika plan både inom och utanför Sverige.

Programmet startade 2016. Det leds av en styrelse med representanter från akademi, näringsliv och landsting. Programkontoret består av ett nationellt projektkontor som tillsammans med noder runt om landet driver arbetet. Samverkan och att sätta människan i centrum är centralt för oss.

Nypublicerat

Reidar Gårdebäck lämnar Medtech4Health

Medtech4Healths programdirektör Reidar Gårdebäck har bestämt sig för att i samband med en omorganisation lämna programmet för nya utmaningar. Vi tackar Reidar för det stora engagemanget under etableringen av programmet och önskar honom varmt lycka till!

Utvärdering och resultat av Medtech4Healths första tre årsperiod

Nationell förankring och genomtänkt externkommunikation är två av Medtech4Healths styrkor enligt den externa utvärderingen av etableringsfasen. Inom mångfald och uppföljning finns utrymme för förbättringar, ett arbete som påbörjats. Om detta samt initiala resultat från våra finansierade projekt kan du läsa här.

SÖK

UTLYSNINGAR

För en översikt över vilka utlysningar som närmar sig deadline, sök på ”Medtech4Health” på Vinnovas sida ”hitta finansiering”.

NYHETSBREV

Missa inga viktiga händelser utan anmäl dig till vårt kvartalsvisa nyhetsbrev.

Klicka här för att anmäla dig

KALENDER