Mångmiljonstöd till projekten AIDA och Innovationsmotorer – rapport från Samverkan för Innovation

Medtech4Health växer! Vi har precis fått det glädjande beskedet att två projekt, AIDA respektive Innovationsmotorer, beviljats stöd i en extrasatsning. Detta kommunicerades i samband med konferensen Samverkan för Innovation.

Konferensen Samverkan för Innovation

Igår samlades mer än 400 personer från myndigheter, näringsliv och akademi i centrala Stockholm för konferensen Samverkan för Innovation. Konferensen arrangerades av Regeringskansliet, Formas, Energimyndigheten och Vinnova. Ett huvudnummer var att visa upp konkreta exempel på vad de strategiska innovationsprogrammen åstadkommit hittills. Mest wow väckte stålklänningen som alla ville fotografera.

En annan punkt på förmiddagens program var visionära presentationer av de fem samverkansprogrammen. Life Science representerades av Lotta Ljungqvist från GE Healthcare. Hon inledde med att säga att vi är alla patienterna någon gång och vi måste samverka för att ha råd. Mikael Damberg var också på plats, men behövde inte hälsa från statsministern då Stefan Löfven skickade en videohälsning till alla närvarande. Mikael Damberg tryckte istället på vikten av kompetens för samverkan. Han pratade också om de extramedel som regeringen skjutit till.

Vinnova för just nu diskussioner med en stor mängd aktörer om att starta en första våg av insatser om 700 miljoner kronor som när medfinansieringen är inräknad kommer resultera i en projektstock som uppgår till 1,5 miljarder kronor.

Ovanstående är hämtat ur Regeringskansliets pressmeddelande.

Av dessa 700 miljoner har Vinnova (om jag förstått kommunikationen rätt) avsatt 70 miljoner till fyra projekt inom Life Science, två projekt hos Swelife och två hos Medtech4Health. Swelife har fått grönt ljus för ett projekt med cell- och genterapi och ett som handlar om hantering av patientdata för individanpassad vård. Totalt handlar det om 38 miljoner till 2020. Läs mer om dessa projekt hos Swelife.

För Medtech4Health handlar det initialt om 14 miljoner med ytterligare 18 miljoner allokerade för möjlig finansiering kommande år. Det vill säga totalt 32 miljoner kronor för AIDA och Innovationsmotorer.

AIDA: analytisk bilddiagnostik

Förkortningen AIDA står för Analytic Imaging Diagnostics Arena. Det är ett nationellt projekt som går ut på att skapa en nationell arena för forskning och innovation kring analytisk bilddiagnostik. Detta innefattar skräddarsydda IT-system och tillhörande bemanning sjösatt i en kliniknära miljö. AIDA är en sektorövergripande samverkan som tar sikte på storskalig nytta av modern AI i sjukvården.

10 miljoner SEK finns avsatta för detta projekt under en treårsperiod. Projektledare är Claes Lundström som arbetar på Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering, CMIV i Linköping samt på Sectra.

Innovationsmotorer inom sjukvården

Det andra projektet kallat Innovationsmotorer fokuserar på att utveckla samarbetet mellan sjukvården och företag när det gäller utveckling och införande av medicintekniska produkter, processer och metoder. I detta projekt är sjukvården en motor för utveckling av en innovativ vård med patientnytta och en konkurrenskraftig medicinteknisk sektor. Projektet drivs av Swedish Medtech och 4 MSEK är avsatta för den första fasen i projektet.

Mer info om de nya projekten och konferensen kommer senare

Både AIDA och Innovationsmotorer kommer att presenteras fylligare senare under våren. Det kommer också mer info och bilder från konferensen. Detta redan i början av nästa vecka. Medtech4Health ingick nämligen i en referensgrupp och arrangerade en session under eftermiddagen och vi har lovat att anteckningarna från den ska publiceras på måndag. På bilden nedan tackas referensgruppen av. Här finns hela programmet för den 4_maj.

Helena Theander SIO Grafen, Anna Ponzio Metalliska material, Kristina Svensson Medtech4Health, Amy Rader Olsson Smart Built.

Edit 17 maj: Läs mer om AIDA hos LIU samt Innovationsmotorer hos Swedish Medtech.

Leave A Comment