En solig höstmåndag samlades representanter från projekt som har fått finansiering via Medtech4Healths utlysningar för en lunchträff i Skåne. Monika Lydin och Frida Falkvall från Rise bjöd in oss till sitt kontor på sjätte våningen i Ideon-byggnaden i Lund (vi tog hissen upp på insidan). Totalt var vi 17 personer varav de allra flesta var på plats. I väntan på att restaurangen skulle komma ihåg vår lunch berättade Tomas Jansson om aktuella aktiviteter i Medtech4Health och Medicon Bridge.

Stor bredd på projekten som fått finansiering

Det är alltid lika intressant att lyssna på presentationer av de projekt som fått finansiering i någon av Medtech4Healths utlysningar. Några är helt nya, som Per-Anders Fransson från Lunds universitet, som berättade om sitt projekt som ska ta fram en ny diagnostik av balansorganet i syfte att förhindra fallolyckor bland äldre. Andra är på väg att avrunda det delprojekt som de fått pengar från Medtech4Health för, som Rut Öien från Rikssår som berättade att det som från början var ett kvalitetsregister utvecklats till ett beslutsstöd. Det finns idéer för en fortsättning.

Om alla nya produkter och tjänster blir verklighet och når ut i vården så kommer de att verkligen göra skillnad för patienter. En del projekt har lång bit tills dess, som en implanterbar produkt för behandling av hjärtsvikt som Einar Heiberg berättade om. Den är i djurmodellfas, en fas som kan svälja stora pengar. Andra har redan varit där ett tag, som Kristian Soltesz projekt att med hjälp av reglerteknik automatisera vården av hjärndöda under organutredning. Syftet är att frigöra resurser i sjukvården samt förbättra organtransplantation.

Sedan har vi projekt som under projekttiden har närmat sig marknaden eller kommit ut på marknaden. Som Arthros app för individanpassad artrosbehandling. Intressant att höra Fredrik Gustafsson och Håkan Nero berätta om deras planer på en studie för att ta fram fenotyper. Till projekt på marknaden hör också Itacih som fick pengar för att kunna anlita Vinge för att utreda om deras stöd för kommunikation mellan landsting och kommun när det gäller cancervård i hemmet uppfyllde alla krav samt de juridiska aspekterna. Mycket nyttigt att få denna genomgång och vilka lagar de faller under, berättade Jimmy Johansson.

Till dessa hör en virtuell biopsi av tumörer med MRI som företaget med nya namnet Random Walk Imaging planerar att licensera ut. De använde sitt pengatillskott för en marknadsundersökning i Kina. Nu arbetar de på att få mer data, detta för att kunna ta ett högre pris, berättade Karin Bryskhe


Två av projekten är bara relevanta för maximalt halva befolkningen. Invent Medic Sweden har fått pengar för att nå ut i Europa med en silikonpryl som är ett transvaginalt stöd för kvinnor med stressinkontinens. Det var intressant att lyssna på Karin Bryders beskrivningen av utvecklingsprocessen och designen.

Den manliga delen av befolkningen hejar nog särskilt på urologen Bengt Uvelius som tillsammans med sin företagssamarbetspartner Max Ottosson berättade om ett fibermaterial i nanoskala som kan styra nervutväxt. Tanken är att det ska opereras in som ett tillägg vid prostataoperationer. Idag blir hälften av de som opereras impotenta efter operationen och eftersom det beror på att nerverna knipsas av hjälper inte farmakologiska preparat. Detta skulle i så fall förlänga en tvåtimmars operation med några minuter. Eftersom det räknas som ett implantat hamnar det i klass tre i regelverket vilket är extra trassligt.

Alla projekt som fått finansiering via Medtech4Healths utlysningar är sökbara på vår sajt. Se finansierade projekt.
PS! Om jag missuppfattat något så hojta gärna till så ändrar jag.