Den första ansökan av medel inom Medtech4Health har beviljats. Det är företaget PressCise som får 200 000 kr i utlysningen Kompetensförstärkning för småföretag.

PressCise är ett nytt företag i Herrljunga som startats som ett samarbete mellan en kärlkirurg, en matematiker och en textiltekniker. De arbetar med att utveckla ett bandage som inte går att linda fel.

Kontakt hos PressCise: Josefin Damm

Klinisk verifiering av Lundatex® System kompressionsprodukt för behandling av venösa bensår

2.13Målsättningen med projektet är att kliniskt verifiera vår produkt Lundatex® System. En kompressionsprodukt bestående av ett bandage (Lundatex® medical) som levererar ett väldefinierat tryck oberoende av vem som applicerar eller storleken på benet, vilket används tillsammans med s.k. ´patchar´ (PressPatch™) i kardborrematerial, vilka appliceras utanpå bandaget för att åstadkomma ett högre, effektivare arbetstryck. Produkten är avsedd för patienter med kroniska venösa bensjukdomar så som till exempel bensår. Under projektet kommer vi att vidareutveckla vårt produktkoncept, CE-märka produkten samt genomföra en patientstudie tillsammans med en nationell samt en internationell bensårsklinik.