Medtech4Healths jämställdhetsprojekt går igång

Projektet Inkluderande innovation ska förse alla som på något sätt deltar i Medtech4Health med aktiviteter och verktyg inom jämställdhet och normkritisk innovation.

Med ett mer inkluderande synsätt blir produkter och tjänster mer målgruppsanpassade och möter behoven hos såväl vårdprofessioner, patienter och medborgare på ett bättre sätt. En ökad medvetenhet om jämställdhet, mångfald och ett normkritiskt arbetssätt ger inte bara konkurrensfördelar utan också en mer träffsäker innovationsprocess.

I förlängningen bidrar projektet till till utvecklingen och implementeringen av nya medicintekniska produkter och tjänster.

De första aktiviteterna drar igång i augusti, men är du redan nu nyfiken på vad som kommer är du välkommen att höra av dig till projektledare Malin Hollmark.

AKTUELLT


NYHETSBREV


Följ nyheter och utlysningar från Medtech4Health – prenumera på vårt nyhetsbrev.

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREVET