Innovationsmotorer: Innovation i vårdens vardag kräver innovation i kommersialiseringens vardag

Nytt från vår Innovationsmotor Västerbotten:  Region Västerbotten har kickat igång vårt treåriga strategiska partnerskap med Getinge. Syftet med partnerskapet är att vi tillsammans verkar för ökad kvalitet i hälso- och sjukvården och mer effektivt nyttjande av våra samlade resurser. Detta är resultatet av det arbete som bedrivits skarpt på Innovationskliniken Mava (medicinska akutvårdsavdelningen) under 2019 och utformningen av de kommande årens samarbete bygger på de lärdomar vi dragit.

Mindre fokus på teknik och digitala stöd.

Mer fokus på:

  • Behov och förutsättningar: Hur ser våra verkliga behov ut och vilken verklighet lever vi i?
  • Verksamhetsutveckling utan teknik: Vad är basplattan i termer av nya processer, arbetssätt, rutiner som behöver vara på plats för en bättre fungerande verksamhet?
  • Stöd till medarbetare: Hur stärker vi förmåga och kapacitet att leda förändring i en extremt pressad vardag?
  • Och sen… verksamhetsutveckling med teknik: Hur ser ett bra införande och implementering ut och hur behöver vi jobba för att få ut mest av ny teknik och digitala stöd?

Nytt för i år är att arbetet på Mava utökas till ”Mava+”, innefattande även akutmottagningen, bild- och funktionsmedicin (röntgen), patientservice/transport, lokalvård, IT/digitalisering. Initialt med ett fokus på den typiska Mava-patientens resa genom Nus och hur vi tillsammans kan skapa effektiva flöden genom stärkt information, kommunikation och samarbete över verksamhetsgränser. Detta lyfter betydelsen av de interna partnerskapen i regionen, som är nog så viktiga för att få till nyttiggörandet av alla de förändringsinitiativ som idag regnar över en hälso- och sjukvård i omställning.

Vad ställer detta då för krav på våra partnerbolag? Innovation i vårdens vardag där vi sätter vårt primära fokus på nyttiggörande kräver även innovation ”i kommersialiseringens vardag”, dvs. bolag som integrerar forskning, utveckling och innovation i hur man ser på marknaden och den slutliga affären. Bolag som förmår tänka nytt i det traditionella sättet att sälja och leverera produkter och tjänster i hälso- och sjukvården. Bolag som likt oss sätter sitt primära fokus på nyttiggörandet av sina produkter och tjänster. Det i sig kan kräva nya sätt att införa och implementera lösningar, nya former av stöd och service, nya affärsmodeller. Ett nytt sätt att förhålla sig till kund- och leverantörrelationen. Affären är inte i hamn förrän nyttan av lösningen realiseras.

I Västerbotten fortsätter vi verka för nyttiggörande i hälso- och sjukvården, men lärdomarna ska inte stanna vid arbetet på innovationsklinikerna, inte heller ska de stanna i Västerbotten eller hos de bolag vi jobbar med ”skarpt”.

I dagarna lanserade Region Västerbotten därför ett Mentorskapsprogram för nästa generations värdeskapande life science-bolag tillsammans med Microsoft och Pfizer. I detta mentorskapsprogram avser vi sprida våra lärdomar till start-ups och lite mindre bolag som har potential att skifta från produkter och tjänster till faktiskt nyttiggörande i hälso- och sjukvården.

Läs mer om Mentorskapsprogrammet här. Första ansökningsperioden är öppen 10-31 mars 2020.

Bild: Introduktionsmöte om innovationsprojekt ”effektiva patientflöden” med deltagare från Innovationsklinik Mava samt akutmottagning, bild- och funktionsmedicin (röntgen), patientservice/transport, städ, IT/Digitalisering, FOU-staben/Innovation samt Getinge.

AKTUELLT


NYHETSBREV


Följ nyheter och utlysningar från Medtech4Health – prenumera på vårt nyhetsbrev.

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREVET