För andra året i rad berättade region Västerbotten om sin satsning på partnerskap och innovationskliniker i Almedalen. Denna gång med ett gemensamt seminarium med Getinge under rubriken ”Samverkan- från visioner till framgångsrika satsningar”. De berättade hur affärsmodeller som bygger på partnerskap kan bidra till, dra nytta av och främja innovationskraft för effektiv vård och god hälsa för befolkningen. Vi fick höra Magnus Back, VD, Getinge, berätta om deras syn på samarbetet, och att det inte heller är en lätt resa för ett företag att ställa om och tänka så långsiktigt som krävs, men att skepsisen omvandlats till övertygelse. Elham Pourazar från region Västerbotten var moderator, och i övrigt deltog Anna Lefevre Skjöldebrand, (VD Swedish Medtech), Jenni Nordborg (Life Science samordnare, regeringskansliet), Jonas Claesson, (biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör, region Västerbotten), Fredrik Lennartsson (Chef för vård och omsorg, SKL) Ett kul grepp var att de även bjöd upp två advokater till scen (Peter Högström med Kollega från Cirio). De fick sedan uttala sig om ett fiktivt exempel, just för att klargöra vilka lagrum man kan mötas av i denna partnerskapsmodell. Det handlar inte bara om upphandlingslagstiftningen, utan kanske också kommunallagen och statsstödsregler. Men efter frågestunden stod det klart att lagstiftningen inte är det största problemet, utan vad som krävs är mod att utmana systemet och stöd av kloka jurister med hur man kan tolka regelverket.

Elham Pourazar, Jonas Claesson och Magnus Back

Sofia Medin, chefsstrateg Swedish Medtech, lyfte också innovationsmotorprojektet under ett frukostseminarium hos Roche, där hon ingick i en panel som trendspanade. ”Låt några gå före, låt regioner testa ny teknik/digitalisering och lyssna på vad t ex innovationsmotorerna gör” sa Sofia bland annat.

Sofia Medin på Roche frukost – Halvvägs in i vårdebatten

Innovationsmotorn Region Uppsala var också på plats. Karolina Wretbring som leder ”Innovationkraft”, deltog i ett seminarium om framtidens sjukvård – om unga patienter och medarbetare får bestämma. Organisatörer var Dagens Medicin Agenda, Akademiska sjukhuset och Novo Nordisk. Att ha Karolina med på ”vår planhalva” känns tryggt och borgar för god kännedom om förutsättningarna för och kontakt med patienter, inte minst unga kroniker.

Karolina Wretbring, Region Uppsala på Dagens Medicins scen

Uppsala universitet, Upptech lockande med rubriken ”oviss rebell eller remiss traditionell – teknik och hälsa för framtiden”.  De berörde det radikala förändringsarbete som pågår i samhället i stort men framförallt i vården. Maria Cederblad Tunebjer, projektledare för Innovationsmotorn Uppsala lyfte deras arbete med innovationsnoder som öppnat i vår och kunde också förklara hur de tar med upphandling i tänket från start, något om flera efterlyst.

Catharina Borgenstierna, VD Camanio Care, Hanna Svensson, medborgarinnovatör Diassist Technology och längst till höger Maria Cederblad Tunebjer

Anna Lefevre Skjöldebrand, VD Swedish Medtech, lyfte också innovationsmotorer i en diskussion om svårigheter att få ut innovationer till vården och därmed patienterna, på ett seminarium anordnat av Abbot, AstraZeneca och OpticomGroup på House of Diabetes.

Anna Lefevre Skjöldebrand

Seminarier i Almedalen handlar mycket om att ”skumma på ytan”, det är ofta  korta seminarier, snabba inpass, paneler och lite tid till fördjupning. Det kompenserade vi med att äta en gemensam middag med ett strukturerat samtal om just innovationsmotorer. Vi samlade ett antal kloka personer som kunde ge nya perspektiv tillsammans med några av oss som arbetar i projektet. Samtalet kom att handla mycket om  framtiden och ”ringar på vattnet”, hur det i regionens uppdrag inte ligger att sprida, men att tack vare innovationsmotorprojektet har de kunnat trycka på att detta är ett nationellt projekt, något som också stärkt det regionala arbetet och självförtroendet. Den kompetensutveckling det ger att träffa varandra är bra, och fokus är just att hitta fungerande modeller och arbetssätt. Vi diskuterade kulturförändring, processinnovation, organisation och behovet av nya arbetssätt. Vi fick igen bekräftelse på hur viktigt det är att projekten bottnar i verkliga behov, utförs ute i verksamheten och är prioriterade av högsta ledningen. Vi hoppas på fler spännande samtal under den kommande hösten!

Maria Anvret Innovationsmotorernas styrgrupp, Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Marie Steen, Funktionsrätt Sverige och Innovationsmotorernas styrgrupp, Maria Cederblad, enhetschef Region Uppsala Innovation, Robert Winroth, tidigare innovationslandstingsråd Västerbotten, Lena Svendsen, Sofia Medin, båda Swedish Medtech, Helena Bragd, Styrelseordförande Swedish Medtech och BD AB, Andreas Scheutz, forsknings- och innovationsdirektör, Region Uppsala, Jonas Sareld, programdirektör Medtech4health, samt ej med på bild: Anna Lefevre Skjöldebrand, vd Swedish Medtech