Innovationsmotorer: ett leverantörsperspektiv på genomförd upphandling

Innovationsmotorn Region Östergötland har inom projektet ett ekosystem för e-hälsa genomfört en upphandling av en egenmonitoreringslösning.  Detta för att “skapa en hälso- och sjukvård som med hjälp av modern teknologi skapar förutsättningar för en preventiv egenvård, där patienter med kroniska sjukdomar i många fall kan vårdas eller vårda sig själva i hemmet, med samma medicinska säkerhet som om de var på sjukhus.”

Upphandlingen har nu utvärderats, i detta fall ur leverantörernas perspektiv. Utvärderingen genomfördes av bland annat Henrik Schildt med kollegor på PwC. Inom Innovationsmotorer vill vi samla och dokumentera erfarenheter under genomförandet, På så sätt kan vi lära inte bara genom att visa på “goda exempel”, utan också vara uppriktiga med det som varit svårt. Så här står det i rapporten:

”Leverantörernas uppfattning är i stora drag att Region Östergötlands upphandling kan tjäna som mall för kommande upphandlingar, med ett huvudsakligt undantag kopplat till avtalsvillkoren och önskan om ett partnerskap med leverantören. Ett partnerskap mellan myndighet och leverantör måste även reflekteras i avtalsvillkoren och där ge uttryck för ett genuint intresse för en samverkan, inkluderat riskdelning och gemensamma incitament, som gynnar bägge parter. ”

Jag bad en upphandlingsexpert läsa rapporten och fick då följande reflektion: “Detta visar hur viktigt det är att upphandlingens mål och syfte genomsyrar alla delar av både upphandlingsprocessen och det kommande avtalet. Strategisk upphandling är ett ord som har blivit smått uttjatat, men som egentligen beskriver just det – att använda upphandling och avtal på ett strategiskt sätt för att uppnå olika mål. Det räcker inte att ha dialog inför upphandlingen och prata om partnerskap om t.ex. utvärderings- och ersättningsmodeller inte pekar åt samma håll (eller är direkt kontradiktoriska).”

Med Innovationsmotorer vill vi att företag och vård/regioner bättre förstår varandras villkor. Den här rapporten hjälper oss ytterligare ett steg på vägen att förstå varandra:

Ekosystem för E-hälsa- Leverantörernas perspektiv på upphandlingen

AKTUELLT


NYHETSBREV


Följ nyheter och utlysningar från Medtech4Health – prenumera på vårt nyhetsbrev.

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREVET